Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR104 GENEL TÜRK TARİHİ II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Uygurlar, Türgişler, Karluklar, Oğuzlar, Sabarlar, Avar ve Hazar Hakanlıkları, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ile Bulgarlar hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilerin bozkır kültürünü tanımalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kafesoğlu, İbrahim 1988; Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2- Taşağıl, Ahmet 2013; Kök Tengri'nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi), Bilge Kültür Sanat, İstanbul. 3- Kurat, Akdes Nimet 1972; IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, TTK Basımevi, Ankara. 4- Grousset, Rene 1980; Bozkır İmparatorluğu: Attila, Cengiz Han, Timur, Ötüken, İstanbul. 5- Togan, A. Zeki Velidî 1981; Umumî Türk Tarihine Giriş, C. I, İstanbul. 6- Gömeç, Saadettin 1997; Kök Türk Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara. 7- Türkeş Günay, Umay 2012, Türklerin Tarihi Geçmişten Geleceğe, Akçağ Yayınları, Ankara. 8- Ögel, Bahaeddin 1981; Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, C. I-II, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Türklerin eski tarihleri, anayurtları ve buralarda kurdukları devletler ve medeniyetlerin kendi içlerinde ve çevre medeniyetlerle olan ilişkileri hakkında bilgi vererek, bunları mümkün mertebe objektif olarak sunmak ve öğrencilerin dün, bugün ve yarın arasında ilişki kurmalarına imkân sağlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 75 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygur Hakanlığının kuruluşu, yükselişi ve yıkılışı. storage/app/public/ozkanozer.keskin/137650
2 Kansu Uygur Devleti ve Doğu Türkistan Uygur Devleti. 2.docx
3 Kırgızlar ve Türgişler. 3.docx
4 Karluklar ve Oğuzlar. 4.docx
5 Sabar Devleti. 5.docx
6 Avar ve Hazar Hakanlığı. 6.docx
7 Peçenekler. 7.docx
8 Arasınav 8.docx
9 Hükümranlık, cihan hakimiyeti ve İslamiyet öncesi devrede Türk devlet teşkilatı.
10 Bozkır kültürünün kökeni ve İslamiyet öncesi devrede Türklerdeki sosyal yapı.
11 İslamiyet öncesi devrede Türklerde din.
12 İslamiyet öncesi devrede Türklerde iktisadi hayat.
13 İslamiyet öncesi devrede Türklerde sanatsal faaliyetler.
14 Final Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297770 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler Orta Asya kavimlerini tanırlar.
2 1297771 Bozkır Kültürü hakkında bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek