Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

En eski çağlardan Asur İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar uzanan zaman dilimi içerisinde Mezopotamya toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetleri ayrıntılı olarak incelemek. En eski çağlardan Urartu Krallığı’nın yıkılışına kadar geçen zaman dilimi içerisinde Anadolu toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetleri ayrıntılı olarak incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. OPPENHEIM, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago, 1977. GÖKÇEK, L. Gürkan, Asurlular, Ankara, 2015. MEMİŞ, Ekrem., Eskiçağda Mezopotamya, Bursa 2007. KINAL, Füruzan., Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983. KÖROĞLU, Kemalettin, Eski Mezopotamya Tarihi, İstanbul 2006. AKURGAL, EKREM, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 2005. KINAL, FÜRUZAN, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1987. MEMİŞ, Ekrem, Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Bursa 2006. ÜNAL, Ahmet, Hititler Devrinde Anadolu 1/2/3, İstanbul, 2005. KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. ERZEN, Afif, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski Mezopotamya toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetler, Mezopotamya kavimlerinin dünya medeniyetine yaptıkları katkılar, Mezopotamya-Anadolu ilişkilerinin kökleri. Eskiçağda Anadolu toprakları üzerinde ortaya çıkan medeniyetler, Anadolu kavimlerinin dünya medeniyetine yaptıkları katkılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 7 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezopotamya uygarlığı hakkında yapılan araştırma ve çalışmalar, Mezopotamya’nın jeopolitik konumu ve Sumerliler’den önce Mezopotamya, Sumerlilerin Mezopotamya’ya gelişi ve tarihi devirlerin başlaması
2 Er Sülaleler I Devri, Er Sülaleler II Devri, Er Sülaleler III Devri
3 Akkadlılar Çağında Mezopotamya
4 Eski Babil Devleti
5 II. Babil Devleti
6 Eski Asur Devleti, Orta Asur Devleti
7 Yeni Asur Devleti
8 MÖ 3. – 2. Binyıl Anadolu Kavimleri, Asur Ticaret Kolonileri Çağı
9 Ara Sınav
10 Eski Hitit Devleti, Gasıp Krallar Devrinde Anadolu
11 Yeni Hitit Devleti (Hitit İmparatorluk Devri)
12 Hitit Devleti’nin Yıkılışı, Ege Göçleri ve göçlerden Sonra Ön Asya’nın Siyasi Durumu
13 Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemi
14 Frigler, Urartular, Lidyalılar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298725 Eski Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası hakkında bilgi edinme
2 1298726 Eski Mezopotamya medeniyetlerinin siyasal ve kültürel tarihileri hakkında bilgiler edinme
3 1298727 Eski Anadolu medeniyetlerinin siyasal ve kültürel tarihileri hakkında bilgiler edinme
4 1298728 Eski Mezopotamya ve Anadolu biliminin dünya bilimine katkısı hakkında bilgiler edinebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4
2 5 4 4 5 5 4
3 4 4 5 4 5 5
4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek