Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR112 TARİH METODOLOJİSİ II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Tarih Bölümünde okuyan öğrencilere tarih metodunu kazandırmak. Tarihin anlamı, konusu, tarih telakkileri, tarihin yararlandığı ilimler ve tarihi araştırmalarda izlenecek yöntemleri kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014. Ahmet Şimşek (ed.), Tarih Nasıl Yazılır?, Tarihçi Kitapevi, İstanbul 2011. Vahdettin Engin, Ahmet Şimşek (ed.), Türkiye'de Tarih Yazımı, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2017. Ahmet Şimşek (ed.), Dünyada Tarihçilik, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2017. Ahmet Şimşek (ed.), Türk Tarihçileri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih nedir? Ana kaynak nedir? Tarihte metot meselesi. Dünyada ve Türkiye'de Tarih metodu üzerinde çalışanlar, görüşleri ve eserleri. Tarihin gayesi; Tarihin faydası; Tarihi olayların işleniş tarzı; Tarihi olaylarda sebeplerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 75 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih Araştırma, İnceleme ve Yazım Usul ve Teknikleri
2 Arşiv Malzemesinin Toplanması ve Tasnifi
3 Not Alma ve Notların Tasnifi
4 Eseri Kaleme Alma, Tahlil ve Sentez Teknikleri
5 Dipnot Verme Teknikleri
6 Kaynakça Oluşturma
7 Vize Sınavı
8 Bilgisayar Kullanımı ve Araştırma, Online Kaynaklara Erişim
9 Eskiçağ-Ortaçağ Tarihi Kaynakları
10 Yeniçağ-Yakınçağ Tarihi Kaynakları
11 Yeniçağ Tarihi Kaynakları
12 Dünya'da Tarihçilik ve Tarihçiler
13 Türkiye'de Tarihçilik ve Tarihçiler
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298304 Tarihte Araştırma Yöntemlerinin kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olması
2 1298305 Bilimsel bir araştırmanın ve bilimsel bir metnin yazımının nasıl yapılacağını kavraması.
3 1298306 Konu seçimi ve kaynaklara ulaşımı açıklaması.
4 1298307 Bir akademik araştırmadaki etik değerleri açıklaması
5 1298308 Toplanan akademik malzemeyi analiz etmesi
6 1298309 Araştırma konusunun kapsadığı dönemi ve koşullarını analiz etmesi
7 1298310 Yapılan araştırmayı benzer çalışmalarla kıyaslayarak değerlendirmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5
2 5 5 5 5 4 4
3 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 4 4 4
7 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek