Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB101 SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; sigortacılık ve riskin temel kavramlarını, sigorta sözleşmesinin temel prensipleri ile analizini öğretmek ve sigorta branşları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kahramanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Insurance, G.C.A. Dickson, J.T. Steele, 2’nd edition, Pitman Publishing London 1984 Sigortanın Genel Prensipleri, Cahit Nomer, Hüseyin Yunak, Ceyma Matbaacılık, Mart 2000, İstanbul. Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi, Dr. G. Şebnem Uralcan, Hiperlink Yayınları No.20, 2011, İstanbul. The Complete Book of Insurance, Ben G Baldwin, Irvin Publishing, IL, USA, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Risk ve sigorta kavramları, Türkiye’de ve Dünyada sigortacılığın gelişimi, sigorta uygulamaları, sigorta branşları, genel şartlar, tarife ve talimatlar, tarife hesaplamaları, sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar, devletin gözetim ve denetimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 1 50 50
9 Problem Çözümü 1 15 15
11 Soru-Yanıt 1 20 20
49 Performans 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak sigorta ve risk kavramı, Türkiye ve Avrupa’da sigortacılığın gelişimi Temelsigortakavramları.pdf
2 Sigortanın branşları 1.pptx
3 Sigorta dökümanları, uygulaması, poliçe örnekleri değerlendirme 2.pptx
4 Zorunlu sigortalar- dünya uygulamaları- zorunlu trafik sigortası ve TRAMER sistemi 3.ppt
5 Zorunlu sigortalar- karayolu taşıma s., tehlikeli maddeler s., zorunlu koltuk ferdi kaza REASÜRANS.pptx
6 Zorunlu sigortalar tarife ve talimatları SİGORTA SÖZLEŞMESİ.pptx
7 Katastrofik riskler sigortaları ve DASK uygulaması sig söz 2.pptx
8 Tarım sigortaları uygulamaları ve TARSİM SİGORTA TÜRLERİ.ppt
9 Hayat sigortaları/ emeklilik sistemleri SİGORTACILIKTAHASAR YÖNETİMİ ve SÜRECİ.ppt
10 Sigortacılıkta tahkim sistemi broker ve eksper.pptx
11 Sigortacılıkta devlet gözetim ve denetim Türkiye ‘de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi.pptx
12 Sigortacılık piyasasında faaliyet gösteren aktörler türk sigortacılık sisteminde kurum ve kuruluşlar.pptx
13 Sigortacılık alanındaki uluslararası ve ulusal kuruluşlar türk sigortacılık sisteminde kurum ve kuruluşlar.pptx
14 Türkiye ve dünya sigortacılık sektörüne ilişkin göstergeler, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Pazarlama Kavramı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293219 Risk ve sigorta kavramları ile sigorta türlerini tanır.
2 1293220 Sigorta poliçelerini anlayıp, analiz eder.
3 1293221 Zorunlu sigortalarda tarife ve genel şartları, teknik esasları öğrenip, prim hesabına ilişkin temel bilgileri edinir.
4 1293222 Tahkim, Güvence Hesabı gibi bazı özellikli kurumların işlevlerini anlar.
5 1293223 Devlet gözetim ve denetimi hakkında temel bilgileri edinir.
6 1293224 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70451 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 70452 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 70453 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 70455 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 70460 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 70456 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 70458 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 70457 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 70461 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 70459 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 70454 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 70462 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 5 1
2 5 2 3 1 3
3 3 3 2 4 4 3
4 3 3 3 4
5 5 4 2
6 2 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek