Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB103 İKTİSADA GİRİŞ I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

İktisat dersinin 1. amacı her olayda ve durumda maliyet-yarar analizi yapabilmeyi öğrenmektir. 2. amacı iyi kararlar alabilmeyi sağlamaktır. 3. amacı ise ekonomik fikirlerle karar verebilmek için ülke ve dünyada gelişen olayları iktsadi yönden takip edebilmeyi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Suzan URGAN

Ön Koşul Dersleri

Dersin ön koşulu yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Zeynel DİNLER İktisada Giriş

Staj Durumu

Staj zorunluluğu yoktur.

Dersin İçeriği

Ekonomik problemlerin kavranması ve ekonomiyi oluştura yapılarla ilgili temel bilgilere hakim olmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 24 1 24
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 20 1 20
12 Takım/Grup Çalışması 10 1 10
15 Gösterme 70 1 70
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.DÖNEM 1. hafta Mikro İktisadın Temel Kavramları 2. hafta Arz ve Talep Kavramları 3. hafta Piyasa Dengesi 4. hafta Arz ve Talep Esneklikleri 5. hafta Tüketici Tercihleri Teorisi 6. hafta Üretim Fonksiyonu ve Verim Analizi 7. hafta Maliyet Analizi 8. hafta Ara Sınav 9. hafta Tam ve Eksik Rekabet Piyasaları 10. hafta Monopol Piyasası 11. hafta Oligopol Piyasası 12. hafta Üretim Faktörleri (Faktör Piyasası) 13. hafta Üretim Faktörleri Unsurları 14. hafta İktisat Politikası Uygulama Sonuçları 15.hafta Bölüşüm Teorisi (Gelir Dağılım Politikası) 16. hafta Final İktisada Giriş 1. hafta.pptx
2 2. hafta Arz ve Talep Kavramları İktisada Giriş 2. hafta.pptx
3 3.hafta Piyasa Dengesi İktisada Giriş 3. hafta.pptx
4 4. hafta Arz ve Talep Esneklikleri İktisada Giriş 4. hafta.pptx
5 5. hafta Tüketici Tercihleri Teorisi İktisada Giriş 5.hafta.pptx
6 6. hafta Üretim Fonksiyonu ve Verim Analizi İktisada Giriş 6. hafta.pptx
7 7. hafta Maliyet Analizi İktisada Giriş 7. hafta.pptx
8 8. hafta vize
9 9. hafta Tam ve Eksik Rekabet Piyasaları İktisada Giriş 9. hafta.pptx
10 10. hafta Monopol Piyasası İktisada Giriş 10. hafta.pptx
11 11. hafta Oligopol Piyasası
12 12. hafta Üretim Faktörleri (Faktör Piyasası) İktisada Giriş 12. hafta.pptx
13 13. hafta Üretim Faktörleri Unsurları İktisada Giriş 13. hafta.pdf
14 14. hafta İktisat Politikası Uygulama Sonuçları İktisada Giriş 14. hafta.pdf
15 15.hafta Bölüşüm Teorisi İktisada Giriş 15. hafta.pdf
16 16.hafta final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293266 1. DÖNEM 1.1.1. İktisadın temel kavramları ile ilgili bilgi sahibi olur 1.1.2.Optimal karar vermeyi öğrenir. 1.1.3. Dengelemeyi öğrenir. 2.1.1. Piyasa talep koşullarını öğrenir. 2.1.2. Piyasa yapılarını öğrenir. 3.1.1. Üretim faktörleri piyasasını analiz eder. 3.1.2.Üretim faktörleri piyasasının unsurlarını öğrenir. 3.2.1. Fiyat teorisini öğrenir. 3.2.2. Fiyat teorisi ile ilgili unsurlara hakim olur. 3.3.1. İktisat politikaları ve ülke ekonomileri ilişkisini öğrenir. 3.4.1. İktisat politikası uygulama sorunsalını öğrenir. 3.4.2. Gelir bölüşüm politikalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70451 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 70452 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 70453 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 70455 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 70460 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 70456 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 70458 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 70457 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 70461 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 70459 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 70454 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 70462 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek