Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB105 UYGULAMALI İSTATİSTİK 927001 1 1 6

Dersin Amacı

İstatistiğin temel kavramlarını öğretmek ve istatistiksel verileri tablo ve grafiklerle göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Spiegel M., Stephens J. L.,1999, İstatistik (Çeviri- Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu) Schaum's Outlines.- Serper Ö., 2004, İstatistik I-II, Ezgi Kitabevi- Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara.- Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik I-II, Beta Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, Normal ve standart normal dağılım, Hipotez Testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
7 Laboratuvar 10 2 20
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin Temel kavramları, Ölçme düzeyleri 1. Temel Kavramlar.pdf
2 Verinin Özetlenmesi 2. Verinin Özetlenmesi.pdf
3 Merkezi eğilim ölçüleri 3. Merkezi Eğilim Ölçüleri.pdf
4 Dağılış Ölçüleri 4. Dağılış Ölçüleri.pdf
5 Hipotez Testi Kavramı 5. Hipotez Testi Kavramı.pdf
6 Bir yığın ortalama parametresi için hipotez testleri 6. TEK GRUP ORTALAMASI İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ.pdf
7 İki bağımsız yığın ortalaması için hipotez testleri 7. İKİ BAĞIMSIZ GRUP ORTALAMASI İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ.pdf
8 Arasınav
9 İki bağımlı yığın ortalaması için hipotez testleri 9. İKİ BAĞIMLI GRUP ORTALAMASI İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ.pdf
10 Tek Faktörlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) 10. TEK YÖNLÜ ANOVA.pdf
11 Kruskal-Wallis H Testi 11. KRUSKAL-WALLIS H TESTİ.pdf
12 Kontenjans tabloları ve Kategorik veri analizi 12. İKİ KATEGORİK DEĞİŞKEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.pdf
13 Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları, Korelasyon analizi 13. İKİ NİCEL DEĞİŞKEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.pdf
14 Genel Tekrar ve Soru Çözümü 14. Genel Tekrar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293232 İstatistikle ilgili temel kavramları bilir.
2 1293233 Veri toplama araçlarını, verilerin düzenlenmesini ve sunulması bilir.
3 1293234 Frekans dağılımı ve grafiklerle veriyi özetler.
4 1293235 Merkezi eğilim ölçülerini bilir.
5 1293236 Dağılım ölçülerini tanımlar ve hesaplar.
6 1293237 Standart normal dağılım bilgileriyle olasılık hesaplar.
7 1293238 Hipotez testlerini gerçekleştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70451 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 70452 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 70453 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 70455 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 70460 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 70456 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 70458 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 70457 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 70461 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 70459 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 70454 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 70462 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 5
2 3 3 5 5 4 5 3 2 3 4 5 3
3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4
4 4 4 3 3 2 1 4 2 3 2 5 4
5 3 4 5 4 4 4 3 2 4 2 4 4
6 4 2 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4
7 2 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek