Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB102 İKTİSADA GİRİŞ II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Rasyonel ekonomik karar verebilmek için gerekli temel unsurları makro planda öğrenmek. Rasyonel kararlar verebilmek için ekonominin temel unsurlarını, politikaları ve uygulama sonuçlarını uluslararası karşılaştırmalarla ilişkilendirerek iktisadî olayları takip edebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Suzan Urgan

Ön Koşul Dersleri

Dersin ön koşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Zeynel Dinler İktisada Giriş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Staj zorunluluğu yoktur.

Dersin İçeriği

Makro ölçekte iktisadî kavramlar ve aralarındaki ilişkilerle ilgili temel bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 24 1 24
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 20 1 20
12 Takım/Grup Çalışması 10 1 10
15 Gösterme 70 1 70
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta: İktisadî Yaklaşımlar
2 2.Hafta: Milli Gelir Kavramı İktisada Giriş 2. hafta (2.dönem).pptx
3 3. Hafta Refah ve Milli Gelir İktisada Giriş 3. hafta (2.dönem) -.pptx
4 4. Hafta: Yatırım, Çarpan ve Hızlandıran
5 5. Hafta Para Kavramı ve Fonksiyonları
6 6. Hafta: Faiz, Para ve Mal Piyasaları
7 7. Hafta: Ara Sınav
8 8. Hafta: Enflasyon
9 9. Hafta: İstihdam ve İşsizlik
10 10. Hafta: Ekonomik Konjonktür
11 11. Hafta: Para Politikaları
12 12. Hafta: Dış Ticaret Teorileri
13 13. Hafta: Dış Ticaret Politikası ve Ödemeler Bilançosu
14 14. Hafta: Uluslararası Para Sistemleri
15 15. Hafta: İktisadî Kalkınma
16 16. Hafta: Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297606 1. Makro ekonominin temel kavramlarını kavrar. 2. Ekonominin temel makro teorilerini anlar. 3. Milli gelir hesaplamalarını farklı yöntemlerle yapar. 4. Para ve maliye politikalarını kavrar. 5. Para ve mal piyasaları arasındaki ilişkiyi etkileriyle kavrar. 6. Fiyat ve milli gelir seviyelerindeki değişimleri toplam arz ve talep kavramlarıyla ifade eder. 7. Ekonomik olaylardaki güncel değişimleri yorumlar. 8. Harcama çarpanlarını hesaplar. 9. Maliye ve para politikalarını kavrar. 10. Uluslararası ekonominin teorisini kavrar. 11.Uluslararası ticaret kavramını etkileriyle yorumlar. 12.Ekonomik büyüme ve kalkınma ilişkisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70451 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 70452 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 70453 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 70455 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 70460 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 70456 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 70458 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 70457 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 70461 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 70459 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 70454 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 70462 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek