Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB104 OLASILIK 927001 1 2 7

Dersin Amacı

İstatistikte kullanılan sürekli ve kesikli tesadüfi değişkenlerin dağılımlarını tanımak. Olasılık teorisine dayalı diğer dersler için sağlam bir temel oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Serpil Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akdeniz, F. (2009). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi. 2.Shahbazov,A.F.(2005). Olasılık teorisine giriş, Birsen yayıevi. 3.Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons. 4. Öztürk, F. (1993). Matematiksel İstatistik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No.10. 5. Lipschutz, S. (1990). Olasılık, Schaum’s outlines, Nobel Yayın dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Momentler, Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Geometrik dağılım, Normal dağılım, Standart normal dağılım, Üstel dağılım, ortak olasılık fonksiyonu, Marjinal dağılımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 9 2 18
9 Problem Çözümü 13 2 26
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, bağımsızlık, Bayes teoremi
2 Kesikli ve sürekli olasılık fonksiyonları, dağılım fonksiyonu, ortak olasılık fonskiyonları, bileşik birikimli dağılım fonksiyonu, marjinal olasılık ve marjinal dağılım fonksiyonları
3 Bağımsız değişkenler, koşullu olasılık fonksiyonları, değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımı
4 Beklenen değer, koşullu beklenen değer, varyans, koşullu varyans
5 Limit teoremleri, momentler, moment çıkaran fonksiyon
6 Kesikli uniform dağılım, bernoulli dağılımı, binom dağılımı, geometrik dağılım
7 Negatif binom dağılımı, hipergeometrik dağılım, poisson dağılımı
8 Ara sınav
9 sürekli düzgün dağılım, üstel dağılım, gamma dağılımı, beta dağılımı
10 Normal ve Standart normal dağılım
11 Normal dağılımın Moment Çıkaran ve Karakteristik Fonksiyonları
12 Normal Dağılıma Dayalı Dağılımlar (t, Ki - Kare, F)
13 Chebyshev eşitsizliği, Merkezi limit teoremi, Büyük sayılar yasası
14 Sıra İstatistikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299072 Tesadüfi değişkenin dağılımını bilebilir.
2 1299073 Sürekli ve kesikli dağılımları bilebilir.
3 1299074 Ortak olasılık fonksiyonunu bilebilir.
4 1299075 Marjinal fonksiyonları bilebilir.
5 1299076 Koşullu olasılık fonksiyonunu bilebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70451 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 70452 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 70453 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 70455 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 70460 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 70456 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 70458 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 70457 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 70461 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 70459 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 70454 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 70462 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek