Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB106 MATEMATİK II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Matematik II dersinin amacı İ. İ. B. F. öğrencilerine temel matematik bilgisi vermektir. Bunun yanında işletme, iktisat ve sosyal bilimlerde karşılaşılabilecek problemlerin oluşturulması ve çözümü için deneyim kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ali Kahramanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

Anti-türev ve (İlkel) Belirsiz İntegral, Değişken Değiştirme Yöntemi, Diferansiyel Denklemler; Büyüme ve Küçülme, Belirli İntegral, Diferansiyel Hesabın (Kalkülüsün) Temel Teoremi, İşletme ve İktisat Problemleri, İki Eğri Arasındaki Alan, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi, İki veya Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler, Diferansiyeller, Zincir Kuralı, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum, Lagrange Çarpanları, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Matris Tanımı, Matrislerde Cebirsel İşlemler, Özel Matrisler, Determinant, Matrisler ve Lineer Denklemler, Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
5 Derse Katılım 1 10 1
49 Performans 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonometri kavramlarını açıklar
2 Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3 İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4 İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5 Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6 Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7 Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8 Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9 Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12 Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14 İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299198 İşletmelerde karşılaşılan ekonomik problemlerinin matematiksel modelini oluşturur ve çözer.
2 1299200 Problemi tanımlar
3 1299201 Problemi formüle eder.
4 1299202 Problemin analizini yapar.
5 1299203 Analiz sonucunda elde edilen çözümlerin sonucu yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70451 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 70452 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 70453 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 70455 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 70460 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 70456 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 70458 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 70457 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 70461 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 70459 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 70454 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 70462 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4
2 4 4 3
3 3 5 5 5 5
4 5 3 3 5
5 4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek