Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB108 DOĞRUSAL CEBİR 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Vektör, determinant ve matris tanımı yapılarak bunlardan çok boyutlu uzaydaki matematiksel analiz yöntemlerde nasıl faydalanacağını ortaya koymak ve uygulamalarını göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ali Kahramanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- LINEAR ALGEBRA & IT S APPLICATIONS (DAVID C.LAY) 2- MATRIX THEORY WITH APPLICATIONS (JACK L.GOLDBERG) 3- MATRIX ALGEBRA USEFUL FOR STATISTICS (SHAYLE R.SEARLE)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yoktur.

Dersin İçeriği

1 Vektörler, Vektör işlemleri 2 Skaler ve vektörel çarpım 3 IR 'deki vektörler için doğrusal bağımlılık ve doğrusal bağımsızlık 4 Determinantlar tanımı, özellikleri, 5 Minörler, işaretli minörler ve özel determinantlar 6 Matris tanımı, matris işlemleri 7 Matrislerin özellikleri, özel matrisler, 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Bir matrisin rankı, satır ve sütun işlemleri, bir kare matrisin tersi 11 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri 12 Homojen bir doğrusal denklem sisteminin çözümü 13 Özdeğerler ve Özvektörler 14 Köşegenleştirme, Cayley-Hamilton teoremi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 10 20
2 Final Sınavı 2 20 40
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektörler, Vektör işlemleri lineer-cebir-ders-notlari-.ppt
2 Skaler ve vektörel çarpım lineer-cebir-ders-notlari-.ppt
3 IR 'deki vektörler için doğrusal bağımlılık ve doğrusal bağımsızlık lineer-cebir-ders-notlari-.ppt
4 Determinantlar tanımı, özellikleri matris örnekler.pdf
5 Minörler, işaretli minörler ve özel determinantlar matris örnekler.pdf
6 Matris tanımı, matris işlemleri temel matris alıştırma.docx
7 Matrislerin özellikleri, özel matrisler temel matris alıştırma.docx
8 Ara Sınav temel matris alıştırma.docx
9 Bir matrisin rankı, satır ve sütun işlemleri, bir kare matrisin tersi
10 Bir matrisin rankı, satır ve sütun işlemleri, bir kare matrisin tersi
11 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri
12 Homojen bir doğrusal denklem sisteminin çözümü
13 Özdeğerler ve Özvektörler
14 Köşegenleştirme, Cayley-Hamilton teoremi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516285 Vektör, determinant ve matrisleri açıklayabilme.
2 1516290 Disiplinler arası problemleri çözmede kullanılabilecek doğrusal cebir yöntemlerini temel düzeyde açıklayabilme.
3 1516292 Problemleri doğrusal cebir ile ilişkilendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78145 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 78146 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 78147 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 78149 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 78154 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 78150 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 78152 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 78151 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 78155 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 78153 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 78148 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 78156 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5
2 3 3 3 4
3 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek