Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB201 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrencilere, (1) İstatistik dağılımların teorisini, (2) İstatistiksel bağımlılık teorisini, (3) Örnekleme dağılımları teorisini, (4) Nokta ve Aralık tahmin teorisini, (5) Tahmin edicilerde aranan özelliklerini, (6) Tahmin yöntemlerini, öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alakuş, K. (2015). Matematiksel İstatistik Ders Notları, Samsun: Yayınlanmamış - Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley &Sons. - Hogg, R. V. And Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co. - Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company. - Hogg, R. V. And Tanis, E. A. (1993) Probability and Statistical Inference. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co. - Rice, J. A. (1995). Mathematical Statistics and Data Analysis. 2rd Ed., California: Wadsworth Publishing Co. - Knight, K. (2000). Mathematical Statistics. Toronto: Chapman & Hall. - Lindgren, B. W. (1993). Statistical Theory, Fourth Edition, London: Chapman & Hall/CRC. - Alakuş, K. Yayınlanmamış Ders Notları (2020)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çok Boyutlu Tesadüfi Değişkenler Ve Dağılımları, Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonlarının Dağılımlarının Bulunma Yöntemleri, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini Ve Özellikleri, Tahmin Edicilerin Bulunması Yöntemleri, Aralık Tahmini, Hipotez Testi Kavramı, Teorik Hipotez Testleri, Uygulamalı Hipotez Testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok boyutlu tesadüfî değişkenler ve dağılımları
2 Tesadüfî değişken özellikleri ve uygulamaları
3 Ortak kesikli ve sürekli değişkenler
4 Marjinal ve şartlı dağılımlar ve fonksiyonları
5 Çarpım Momentleri: Orijine, ortalamaya veya bir noktaya göre
6 Tesadüfî değişkenlerin toplamı ve Fonksiyonları
7 Ortak moment çıkaran ve karakteristik fonksiyonlar
8 Dönüşüm yöntemleri: Dağılım fonksiyonları tekniği
9 Ara sınav
10 Dönüşüm yöntemleri: Değişken değiştirme tekniği
11 Dönüşüm yöntemleri: MÇF/ KF tekniği
12 Örnekleme dağılımları: T; Z; Khi-Kare ve F Dağılımları
13 Tahmin yöntemleri: Momentler ve EÇOK Tahminleri
14 Nokta ve aralık tahmin edicilerin bulunması ve uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555335 Çok boyutlu değişkeni kavrar ve uygulamaları yapar.
2 1555336 Tesadüfi değişkenlerin dönüşüm fonksiyonlarını bulur ve dağılımını belirler.
3 1555337 Önemli olasılık dağılımlarının parametrelerinin tahmini için tahmin yöntemlerini öğrenir ve tahmin edicilerini bulur.
4 1555338 Parametrelerin tahminlerini bulur ve profesyönel istatistiksel analizler yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78145 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 78146 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 78147 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 78149 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 78154 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 78150 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 78152 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 78151 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 78155 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 78153 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 78148 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 78156 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 2 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3 3
3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3
4 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek