Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE303 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Dersin amacı laboratuvar yöntemini kullanarak ders anlatma, deney tasarlama ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Nazan OCAK İSKELELİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB (2007), İlköğretim 6-7-8 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara. Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I (2011) Salih Çepni, Pegem Yayıncılık, Trabzon. Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II (2011), Salih Çepni, Pegem Yayıncılık, Trabzon.

Dersin İçeriği

Fen Laboratuvarının Önemi ve Programdaki Yeri; Fen Laboratuvar Araçlarının Tanıtımı; Güvenlik Önlemleri; Fen Laboratuvarında Ölçme ve Hata Kaynakları; Geçerlik, Güvenilirlik ve Hata Hesaplamaları; Bilimsel Yöntem ve Süreç Becerileri;İletişim Kurma-Ölçme-Tahmin-Çıkarım Yapma Becerileri; Verileri Yorumlama; Deney Yapma; Hipotez Belirleme; Çalışma Yapraklarının Hazırlanması; Deney Tasarlama ve Geliştirme; Deney Çeşitleri; Açık Uçlu Deneyler; Tümdengelim Yaklaşımı; Tümevarım yaklaşımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 25 25
7 Laboratuvar 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen Laboratuvarının Önemi ve Programdaki Yeri
2 Fen Laboratuvar Araçlarının Tanıtımı, Güvenlik Önlemleri
3 Fen Laboratuvarında Ölçme ve Hata Kaynakları, Geçerlik, Güvenilirlik ve Hata Hesaplamaları
4 Bilimsel Yöntem ve Süreç Becerileri
5 İletişim Kurma-Ölçme-Tahmin-Çıkarım Yapma Becerileri
6 Çalışma yapraklarının hazırlanması, deney tasarlama ve geliştirme
7 Verileri yorumlama, deney yapma, hipotez belirleme
8 Ara Sınav
9 Yapılandırılmış deneyler
10 Açık Uçlu Deneyler
11 Tümdengelim yaklaşımı
12 Tümdengelim yaklaşımı
13 Tümevarım yaklaşımı
14 Laboratuvarda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570928 Öğrenciler fen laboratuvarının önemi ve programdaki yerini bilir
2 1570929 Bilimsel yöntem ve süreç becerilerini bilir
3 1570930 Deney çeşitlerini, açık uçlu ve kapalı uçlu deneyleri bilir
4 1570931 Laboratuvarda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir
5 1570932 Tümdengelim ve tümevarım yaklaşımlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 4 5 4 3 2 2 1 2 3 2 2
2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2
3 5 4 4 3 4
4 4 5 4 5 4
5 4 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek