Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE305 Fransızca - Türkçe Çeviri 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu derste hedef dile özgü değişik konulardan metinler ele alınır ve öğrencilerin bu metinleri Türkçe'ye çevirmeleri amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil Aytekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Geçmiş yıllarda yapılan KPDS; ÜDS; YDS gibi sınavlarda çıkan metinlerin çevirisi yapılır. günlük fransızca gazete küpürleri,fransızca haber kültür içerikli dergiler fransızca haber ve gazete siteleri fransız edebiyatı klasikleri,roman ve hikaye ve kısa öyküler

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Dersin İçeriği

Değişik tür ve düzeylerde Fransızca özgün metinleri Türkçeye çevirme; dil-kültür ilişkisini irdeleme; farklı çeviri yaklaşımlarını tartışma ve değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bu ilk hafta Fransızca gazetelerden derlenen başlıklar ve özellikle Koronavirüs haberlerinin çevirileri yapılacaktır. CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID.docx
1-GAZETE BAŞLIKLARI.docx
Ceviri-1.mp4
2 Yine basit çeviri alıştırmalarıyla öğrencilerin çeviri konusunda dikkat etmeleri gereken konulara değinilir. 2. ÇEVİRİ (2).docx
Word - ÇEVİRİ DERSİ-İÇİN-1.mp4
3 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri 19 October, 2020 - Loom Recording.mp4
3-Çeviri parçaları-2019 (1).docx
4 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri 4.Hafta ÇEviri (1).docx
5 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri 5.Hafta Çeviri.docx
6 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri 6.Hafta Çeviri.docx
7 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri 7.Hafta.docx
8 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri 8.ÇEVİRİ (1).docx
9 ara sınav 9. Hafta Vize haftası.pdf
10 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri 10.Haafta.docx
11 ÜDS KPDS YDS gibi yabancı dil sınavlarından değişik konular içeren cümle ve metin çevirileri Çeviri.11Dédié au sport.docx
12 kısa bir öykü çevirisi 12-METİN ÇEVİRİ-1.docx
13 kısa bir öykü çevirisi 13-METİN ÇEVİRİ.2. (2).docx
14 kısa bir öykü çevirisi 14-METİN ÇEVİRİ-3.devam.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519020 Çevirmenlik mesleğinde kendisini geliştirir.
2 1519022 Hızlı okuma ve anlama becerisi gelişir.
3 1519021 Öğrenci çeviri yapma konusunda belli bir beceri kazanır.
4 1519023 Günlük konuşma dilinde geçen bir mülakatı, röportajı ana dilinde başkalarına aktarır.
5 1519024 Eline aldığı yabancı bir yazı veya makaleyi anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4
2 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
3 3 5 5 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 5 4
5 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek