Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE305 Fransızca - Türkçe Çeviri 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu derste hedef dile özgü değişik konulardan metinler ele alınır ve öğrencilerin bu metinleri Türkçe'ye çevirmeleri amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil Aytekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

günlük fransızca gazete küpürleri,fransızca haber kültür içerikli dergiler fransıca haber ve gazete sitelleri fransız edebiyatı klasikleri,roman ve hikaye ve kısa öyküler

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Dersin İçeriği

Değişik tür ve düzeylerde Fransızca özgün metinleri Türkçeye çevirme; dil-kültür ilişkisini irdeleme; farklı çeviri yaklaşımlarını tartışma ve değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bu ilk hafta Fransızca gazetelerden derlenen başlıkların çevirisi
2 Yine basit çeviri alıştırmalarıyla öğrencilerin çeviri konusunda dikkat etmeleri gereken konulara değinilir.
3 Pakistan'daki sel felaketine ilişkin bir yazının Fransızca'dan Türkçe'ye çevirisi
4 Şili'de göçük altında kalmış olan madencilerin kurtarılmasına ilişkin bir makalenin çevirisi
5 Gazze'ye yardım götüren geminin israil askerleri tarafından saldırıya uğramasını ele alan gazete küpürünün Türçe çevirisi
6 Türkiyenin Avrupa Birliğine giriş müzakerelerini konu edinen fransızca bir haberin çevirisi
7 le monde gazetesinden alınan bir ekonomi sayfasının çevirisi
8 Avrupa'da yaşayan Türk işçilerinin yaşamlarını konu edinen bir haber sayfası üzerinde çeviri çalışması
9 ara sınav
10 Kısa öykü ve hikaye çevirisi denemeleri yapılacak.
11 Yabancı dil öğretim metotları konulu metin çevirisi
12 Yurdışında yüksek öğrenim olanakları ve müracaat için yapılması gerekenleri açıklayan bir belgenin çevirisi.
13 Fransızca'da kullanılan İfade ve deyimlerden çeviri örneklerinin ele alınması
14 Değişik spor olaylarını ele alan haber çevirileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302548 Çevirmenlik mesleğinde kendisini geliştirir.
2 1302550 Hızlı okuma ve anlama becerisi gelişir.
3 1302549 Öğrenci çeviri yapma konusunda belli bir beceri kazanır.
4 1302551 Günlük konuşma dilinde geçen bir mülakatı, röportajı ana dilinde başkalarına aktarır.
5 1302552 Eline aldığı yabancı bir yazı veya makaleyi anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4
2 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
3 3 5 5 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 5 4
5 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek