Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE311 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bu ders ikinci yabancı dile giriş niteliğindedir ve öğretmen adaylarına temel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğretmen adayları bu dersin sonunda basit günlük konuşma diyaloglarını ve temel okuma parçalarını anlayabilecek, günlük temel konuşma dilinde kendilerini ifade edebilecek ve sorular sorabileceklerdir. Bu ders, kendinde sonra gelen İkinci Yabancı Dil II ve İkinci Yabancı Dil III dersleri için ön koşul teşkil eder

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Emin Öktem

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moment mal! (I). Langenscheidt Verlag.Berlin (2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tanışma, kişi takdimi, ülke ve şehir hakkında bilgi sorma, otel arama, cafede sipariş verme, bir günlük plan yapma, sayılar,aylar, hoşa giden veya gitmeyen şeyler hakkında konuşma, müzik üzerine konuşma, bir günün akışınını anlatma, haftanın günleri ve tarih söyleme, randevu alma, boş vakitlerde yapılan aktivitelerden bahsetme, dil öğrenme ve dil kursuna katılma. Bir eğlenceye katılmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Verb und Subjekt.
2 Imperativ
3 Präsens
4 Satzfrage (positiv-negativ)
5 Das Modalverb möchten.
6 Unbestimmter und bestimmter Artikel Nominativ.
7 Unbestimmter und bestimmter Artikel Akkusativ
8 Trennbare Verben
9 Arasınav
10 Singular und Plural
11 Modalverben im Präsens.
12 Modalverben Bedeutungen.(können-wollen)
13 Modalverben (müssen-dürfen)
14 Modalverben (sollen-mögen)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40555 1302560 Kendini basit cümlelerle ifade edebilir.
40556 1302562 Kendini ve başkasını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilir ve bu tür sorulara cevap verebilir.
40557 1302563 Basit dille günlük hayatta neler yaptığına ilişkin bilgi verebilir.
40558 1302564 Kendisi ve başkaları hakkında kısa metinler yazabilir.
40559 1302559 Hobilerini analatabilir.
40560 1302561 Basit ve açık yönergeleri anlar ve tepkide bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
40555 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5
40556 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4
40557 3 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5
40558 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
40559 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 5 5 4 3 5
40560 4 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek