Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INAE307 Dil ve Edebiyat Öğretimi I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İngiliz ve Amerikan edebiyatından seçilen kısa- öykü ve romanları incelemek, kısa-öykü ve romanlar aracılığıyla İngiliz ve Amerikan kültürlerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler haftalık ders içeriğinde belirtilen metinleri dersten önce okuyarak gelmelidir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aspects of the Novel,E.M. Forster, Penguin Books, London The Modern British Novel, Malcolm Bradbury, Secker and Warbury, London,1993 The English Novel, Walter Allen, Penguin Books,1958 The World of the Short-Story, Clifton Fadiman, Houghton Mifflin Company, Boston, 1986 The Short-Story: 30 masterpieces, Beverlyn Lawn (ed), St. Martin’s, 1987, New York

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

kısa -öykü ve roman nasıl incelenir. İngiliz ve Amerikan Edebiyat’nın önemli yazarlarının kısa öykü ve romanlarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 What’s short story, definitions, distinguishing features, What’s novel? , distinguishing features of the novel, how to analyse a narrative, types of the novel.
2 The development of the novel, the features of the 18th century novel
3 Victorian period
4 Victorian novel, condition of England novels (industrial novel or social novel), realism
5 naturalism, prominent Victorian writers
6 Gothic- "The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe
7 Moderrnizm
8 Modernizm
9 "The Legacy by Virgia Woolf
10 Ara Sınav
11 "Eveline" by James Joyce
12 Toplumsal Gerçekcilik Animal Farm - George Orwell Yok Yok
13 Animal Farm - George Orwell Yok Yok
14 Animal Farm - George Orwell Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519046 Edebiyat ve dil öğretimi bağlantısını öğrenecekler
2 1519043 Dilin değişik kullanımlarını metinler üzerinde görecekler
3 1519044 Eleştirel düşünmeyi geliştirecekler
4 1519045 Kısa öykü ve roman incelemeyi öğrenecekler
5 1519047 Gerçekçilik, modernizm, post modernizmi öğrenecekler ve bunların kısa öykü ve romandaki örneklerini tanıyacaklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek