Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR201 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrenci Osmanlıca matbu metinleri okuyup analiz edebilme yetisine sahip olur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, İstanbul 2010. 2-Muharrem ERGİN, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1995. 3-Şemseddin SAMİ, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1989. 4-Tarihi ve edebi eserlerden seçme okuma metinleri.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlıca matbu metin okumaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 1 28 28
54 Ev Ödevi 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlıca tamlama kuralları. 1.jpg
2 Osmanlıca tamlama kuralları 2.jpg
3 Osmanlıca metin okuma. 3.jpg
4 Osmanlıca metin okuma. 4.jpg
5 Osmanlıca metin okuma. 5.jpg
6 Osmanlıca metin okuma. 6.jpg
7 Osmanlıca metin okuma. 7.jpg
8 Ara Sınav
9 Osmanlıca Metin Okuma 9.jpg
10 Osmanlıca metin okuma 10.jpg
11 Osmanlıca Metin Okuma I_DH_00517_035201_003_001.jpg
12 Osmanlıca Metin Okuma İ_DH_00509_034625_001_001.jpg
13 Osmanlıca Metin Okuma İ_DH_00509_034625_002_001.jpg
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528994 Osmanlıca tamlama kuralları öğrenilir.
2 1528995 Bu dersi alan öğrenci Osmanlıca basılı metinleri okuyabilir.
3 1528996 Öğrenciler Osmanlı dönemine ait gazete ve dergileri okuyabilir.
4 1528997 Bu dersi alan öğrenci sadece metinlerin çevirisini yapmakla kalmaz bunların içeriğini anlamaya da vâkıf olur.
5 1528998 Öğrenci metinlerin çüzümlemesini yapabilecek kapasiteye ulaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5
2 5 4 4 4 4 5
3 5 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek