Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR205 TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYET TARİHİ I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Türklerin en eski zamandan günümüze kültürel yapıları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yusuf Has Hacib. Kutadgu-Bilig (nşr. R. R. Arat), I-II, 1947-1959. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 1978. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, İstanbul 1984. Kâşgarlı Mahmud, Divânü Lugât-it-Türk Tercümesi, I-IV, (nşr. B. Atalay), Ankara 1985-1986. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987. Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara 1988. Ahmed Zeki Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı. Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, İstanbul 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Türklerin ana yurdundan göç ettikleri yerlere kadar kültürel özellikleri, değişimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Kültür Tarihi’nin kaynakları hakkında genel bir değerlendirme
2 Türk Kültür Tarihi araştırmalarının hakkında genel bir değerlendirme
3 Türklere ait en eski arkeolojik merkezler
4 Orta Asya ve Uzakdoğu’daki tarih öncesi kültürler ve Türklerle ilişkileri
5 Türk kültürüyle çevre kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar
6 Konar-göçer bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olan faktörler
7 Türk Konar-Göçerliği ve Göçebelik
8 Vize haftası
9 Türk yazıtları
10 En Eski Türk Destan ve Efsaneleri
11 Türklerin mensup olduğu dinler
12 Türklerde halk anlayışı
13 Türklerde aile anlayışı
14 Eski Türk toplumunda kadın

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314033 Türk kültürünün yayıldığı coğrafyayı gösterir.
2 1314037 Türklerin tarih boyunca mensup olduğu dinleri gösterir.
3 1314040 Türklerin temasta bulunduğu uygarlıkları gösterir.
4 1314041 Eski Türk toplumunun sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi verir.
5 1314042 Türk kültürünün en eski arkeolojik merkezlerini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek