Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR207 T.C. SİYASAL TARİHİ I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devam eden değişim sürecini değerlendirebilmesi için alt yapı kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin siyasi tarih altyapısıyla günümüz siyasi olaylarını anlayabilmesi ve tarihi perspektifle yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2009. Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008. Mete, Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, İstanbul, 2009. Şerif, Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, 2017. Tarık Zafer, Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul, 2010. Türkiye'nin 1950'li Yılları, Mete Kaan Kaynar (Haz.), İstanbul, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki değişim ve yenilik hareketleri, I. ve II. Dünya Savaşları'nda Türkiye’nin durumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yapılanmasının hayata geçirilmesi ve sonuçları, Tek partili yaşam ve çok partili sisteme geçişteki değişimler, askeri darbeler ve toplumsal değişimler, özgürlük ve demokrasi tartışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 2 18
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Reform Hareketleri 1.Hafta XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Reform Hareketleri.docx
2 Batılılaşma Hareketi 2.Hafta Batılılaşma Hareketi.docx
3 Tanzimat fikri 3.Hafta Tanzimat.docx
4 Islahat Fermanı 4.Hafta Islahat Fermanı.docx
5 Yeni Osmanlılar Cemiyeti 5.Hafta Yeni Osmanlılar Cemiyeti.docx
6 Kanun-ı Esasi 6.Hafta Kanun-ı Esasi.docx
7 II. Abdülhamid Dönemi 7.Hafta II. Abdülhamid Dönemi.docx
8 Ara Sınav 8.Hafta Ara Sınav.docx
9 İttihat ve Terakki 9. Hafta İttihat ve Terakki.docx
10 Balkan Savaşı 10. Hafta Balkan Savaşı.docx
11 I. Dünya Savaşı 11. Hafta Birinci Dünya Savaşı.docx
12 Mustafa Kemal Atatürk Hayatı ve Kişiliği 12. Hafta Mustafa Kemal Hayatı ve Kişiliği.docx
13 Milli Mücadele 13. Hafta Milli Mücadele.docx
14 Final Sınavı 14.Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555268 Osmanlı İmparatorluğun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını tanımlar
2 1555269 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışıyla Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında gelişen siyasi süreci yorumlayabilecek
3 1555270 Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecinden günümüze kadar yaşanan siyasal ve toplumsal olaylar arasında bağlantı kurar
4 1555271 Yakın siyasi tarihin önemli figür ve karakterlerini tanır
5 1555272 Türk siyasi tarihinin önemli olaylarını yazılı ve görsel medyadaki takibini ve değerlendirmesinin öneminin altını çizer.
6 1555273 Milli Mücadele hakkında bilgi sahibi olur. Basının oynadığı rolü kavrar.
7 1555274 Atatürk'ün siyasi fikirleri hakkında bilgi sahibi olur. İnkılapların yapılma sürecini kavrar.
8 1555275 Çok partili hayata geçiş denemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
9 1555276 II. Dünya Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin konumunu kavrar.
10 1555277 Demokrat Parti iktidarı hakkında bilgi sahibi olur. 27 Mayıs askeri darbesine giden süreci kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 3 5
2 5 5 4 5 5 5
3 4 4 4 4 4 5
4 5 4 5 4 5 4
5 5 5 4 5 4 5
6 5 3 5 5 5 3
7 4 4 5 4 5 5
8 4 4 4 5 4 5
9 4 4 5 5 4 5
10 4 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek