Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR211 OSMANLI TARİHİ (1300-1400) 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin günümüz ve gelecekteki siyasi olayları anlayabilmelerini ve yorumlayabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, Feridun Emecen, Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Sultanları, Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi Cilt: I, Oktay Özel-Mehmet Öz (Derleyen), Söğüt'ten İstanbul'a, TDVİA, İlgili maddeler, Bilimsel dergilerden konuyla ilgili makaleler, Osmanlı Tarih Haritaları Mehmet Neşri, Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi) Aşıkpaşazade, Aşıkpaşade Tarihi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi (1300 - 1400) siyasi olayları, askeri ve diplomatik faaliyetler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlıların menşei, boy ve soyları hakkında kaynaklar 1. köprülü-menşe.pdf
2 Osmanlıların Anadolu'ya gelişleri, yerleşmeleri, Ertuğrul Gazi ve uçbeyliği 2. Ertuğrul Gazi.pdf
3 Osman Gazi: Söğüt'te aşiretten beyliğe geçiş, siyasi gelişmeler, Bizans uc'unda siyaset ve toplum, 3. Osman I.pdf
3. Edebali.pdf
3. Kuruluşta Ahilerin Rolü.docx
4 Osman Gazi: Bizans ile ilişkiler, ilk fetihler 4. Osman I.pdf
4. Osmanlılar, Siyasi Tarih.docx
5 İstiklal meselesi: Yalakova (Bafeus) savaşı ve siyasi sonuçları 5. Halil İnalcık_Osmanlı Devletinin Kuruluş Sorunu.pdf
6 Osman Gazi devri genel değerlendirmesi, Orhan Gazinin yükselişi 6. 7. Halil İnalcık_Osmanlı Sultanı Orhan, Avrupada Yerleşme.pdf
6. Orhan Gazi.pdf
7 Orhan Gazi devrinde siyaset, Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı 6. 7. Halil İnalcık_Osmanlı Sultanı Orhan, Avrupada Yerleşme.pdf
8 Arasınav
9 İznik ve İzmit'in fethi, Bizansla diplomatik ilişkiler, siyasi yardım ve evlilikler 9. Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa.pdf
10 Anadolu'da siyasi birliğe ilk adımlar: Karesi'nin ilhakı, Ankara'nın ilhakı, Rumeli'ye Geçiş 10. Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa.pdf
11 Orhan Gazi devri genel değerlendirmesi, Murat Hüdavendigar'ın saltanatı, Edirne'nin fethi 11. Edirnenin Fethi (1361).pdf
11. Murat I.pdf
12 Sırpsındığı savaşı ve Balkanlarda fetihler ve iskan 12. Murat I.pdf
13 Bizansla ilişkilerin seyri: Diplomasi ve siyaset; Anadolu Türk beylikleri ile ilişkiler 13. 14. Murad Hüdavendigar Devri Siyaseti Genel.docx
14 I. Kosova Savaşı ve sonuçları: Rumeli'de kalıcı hakimiyet; Sultan Murat Hüdavendigar devri genel değerlendirmesi 13. 14. Murad Hüdavendigar Devri Siyaseti Genel.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529434 Osmanlı Kuruluş dönemi tarihinin temel meselelerini ve konularını öğrenir.
2 1529435 Devlet, siyaset, diplomasi kavramlarının mahiyetini kavramış olur.
3 1529436 Kuruluş devri Osmanlı tarihinin temel kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek