Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR227 İKTİSAT TARİHİ I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Tarih boyunca insanlığın iktisadi sahalardaki icraat ve fikirlerini, dönemleri ve iktisadın insan hayatına etkilerini göstermek. İktisadi zihniyetin çağlar boyunca aydınlara ve politikacılara etkisini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nazif Kuyucuklu, İktisadi Olaylar Tarihi Willia J. Barber, İktisadi Düşünce Tarihi Kenneth J. Galbraight, İktisat Tarihi Burhan Ulutan, İktisadi Doktrinler Tarihi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İktisadın tanımı, Tarih ve iktisat ikilisinin birbiriyle alakası İktisat Tarihinde Dönemler İktisat Tarihinde dönemlere göre değişimler. Modern İktisadın Doğuşu: Fizyokrasi Modern İktisadın Doğuşu: Klasik İktisat ve düşünürler. Modern İktisadın Doğuşu: Neoklasik iktisat ve düşünürler Tarihte İktisadi dönüşümler (Dalgalar). Tarım Devrimi Tarihte İktisadi dönüşümler (Dalgalar) Sanayi Devrimi Tarihte İktisadi dönüşümler (Dalgalar) Bilgi -Enformasyon Devrimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisat tanımları ve tartışmaları
2 İktisat tarihinde dönemler
3 Merkantilizm ve Fizyokrasi Uygulamalar
4 Klasik İktisat ve düşünürleri Uygulamalar
5 Neoklasik iktisat ve düşünürleri Uygulamalar
6 Devletçi (sosyalist-komünist) İktisat ve düşünürleri Uygulamalar
7 Müstakil Düşünürler ve uygulamalar
8 Ara Sınav
9 Tarihi çağlarda tarım devrimi (I. dalga)
10 Dünya Ticaret Yolları: İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kürk Yolu
11 Deniz Ticareti ve Dünya Ticaretinin Okyanuslara Kayması: Coğrafi Keşifler
12 Sanayi devrimi I ve etkileri
13 Sanayi Devrimi II etkileri, sonuçları
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529339 Bu derste başarılı olan öğrenci, insanlığın iktisadi düşünüş, üretim tüketim ve zenginleşme tarihini anlar ve açıklayabilir.
2 1529340 İktisadi yükseliş ve çöküşlerin ardındaki sebep ve amilleri anlar ve anlatabilir.
3 1529341 İktisadın tarih, politika ve toplum üzerindeki yer ve rolünü anlar ve anlatabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4
3 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek