Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 927003 2 3 3

Dersin Amacı

En eski çağlardan Roma hakimiyetine kadar uzanan zaman dilimi içerisinde Mısır’ın siyasi ve kültürel tarihini bir bütün halinde gözler önüne sermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. FRIEDEL, Egon, Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi, Ankara, 2006. MEMİŞ, Ekrem., Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Bursa 2006. AFET İNAN, A., Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara 1987. HORNUNG, E., Mısır Tarihi, İstanbul 2017. VERCOUTTER, J., Eski Mısır, İstanbul 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Tarih öncesi ve tarihi devirlerde Mısır 2. Mısır medeniyetinin oluşumunda Nil nehrinin etkisi ve katkısı 2. Mısır medeniyetinin çevre uygarlıklar üzerindeki etkisi 3.Mısır’ı idare eden sülaleler 4. Mısır’da sosyo-kültürel hayat

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mısır Tarihinin Kaynakları, Mısır’ın Tarihi Coğrafyası 1.pdf
2 Mısır’ın Tarih Öncesi Dönemleri 2.pdf
3 Tarihi Devirlere Giriş 3.pdf
4 Eski İmparatorluk Dönemi 4.pdf
5 Mısır Tarihinin Birinci Ara Devri 5.pdf
6 Orta İmparatorluk Devri 6.pdf
7 İkinci Ara Devir 7.pdf
8 Yeni İmparatorluk Dönemi 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Hiksos İstilası, Ege Göçleri Döneminde Mısır 10.pdf
11 Mısır Kültür ve Medeniyeti A) Devlet ve Memleket İdaresi 11.pdf
12 Mısır Kültür ve Medeniyeti B) Sosyal, Ekonomik ve Dini Hayat 12.pdf
13 Mısır Kültür ve Medeniyeti C) Dil, Yazı ve Edebiyat 13.pdf
14 Mısır Kültür ve Medeniyeti D) Bilim ve Sanat 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568847 Antik Mısır coğrafyasını anlayabilme
2 1568848 Antik Mısır’ın siyasi tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1568849 Antik Mısır’ın kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olabilme
4 1568850 Eski Mısır biliminin dünya bilimine katkılarını anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4
2 5 5 4 4 4 5
3 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek