Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR237 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Toplumun güncel sorunlarını belirlemek ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamak, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almak, topluma hizmet çalışmalarının uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy, Bülent/ Çetin, Turhan/ Sönmez, Ömer Faruk (2009): Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık. Aksoy, Bülent/ Çetin, Turhan/ Sönmez, Ömer Faruk (2009): Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Toplumsal kurumlar ve onların içeriği ve bu kurumlara nasıl yardım edilebileceği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topluma hizmet uygulamaları dersi ve tanımlar 1. Hafta.docx
2 Yurt dışında topluma hizmet uygulamalarına genel bakış 2.Hafta.docx
3 Toplumsal kavramlar 3.Hafta.docx
4 Topluma hizmet uygulamaları kapsamında sivil toplum kuruluşları 4.Hafta.docx
5 Topluma hizmet uygulamalarında proje hazırlama 5.Hafta.docx
6 Topluma hizmet uygularlarında proje hazırlama 6.Hafta.docx
7 Vize 7.Hafta.docx
8 Topluma hizmet uygulamaları dersi etkinlik örnekleri ve değerlendirilmesi 8.Hafta.docx
9 Topluma hizmet uygulamaları dersi etkinlik örnekleri ve değerlendirilmesi 9.Hafta.docx
10 Topluma hizmet uygulamaları dersi etkinlik örnekleri ve değerlendirilmesi 10.Hafta.docx
11 Topluma hizmet uygulamaları dersi bireysel etkinlik öneri planları 11.Hafta.docx
12 Topluma hizmet uygulamaları dersi bireysel etkinlik öneri planları 12.Hafta.docx
13 Topluma hizmet uygulamaları dersi bireysel etkinlik öneri planları 13.Hafta.docx
14 Topluma hizmet uygulamaları dersi bireysel etkinlik öneri planları 14.Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529691 Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
2 1529692 Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
3 1529693 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
4 1529694 Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
5 1529695 Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek