Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR208 T.C. SİYASAL TARİHİ II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Milli Şef İnönü Dönemi, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Demokrat Parti Dönemi Gelişmelerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Komisyon, Atatürk araştırma Merkezi, Ankara, 2008 -Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, Doğan Kitap, 2001. -Ahmet DEMİREL, I. Mecliste Muhalefet, İletişim Yayınları, İstanbul 1995. -Bernard LEWİS, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK, Ankara 1998. -Turan FEYİZOĞLU vd., Atatürk Yolu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İsmet Paşa dönemi siyasi olayları, Türkiye'nin çok partili hayata geçiş süreci, Demokrat Partinin kuruluşu ve iktidar yılları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 3 3
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
24 Seminer 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığına seçimi ve II. Celal Bayar Hükümeti
2 İsmet İnönü’nün Milli Şef olma süreci
3 Savaş döneminde sosyal ve ekonomik politikalar
4 Savaşın sonu ve Türkiye’de demokrasi rüzgarı
5 Demokrat Parti’nin kuruluşu ve programı
6 10 Mayıs 1946 CHP Kurultayı, partide ve devlette liberalleşme
7 1946 seçimleri
8 1947 Demokrat Parti Kongresi ve Hürriyet misakı
9 12 Temmuz 1947 İnönü’nün bildirisi ve iktidar-muhalefet uzlaşması
10 Ara Sınav
11 1950 seçimleri ve Demokrat Parti iktidarı
12 Demokrat Parti Dönemi siyasi olayları, iktidar muhalefet ilişkileri
13 1960 Askeri müdahalesinin sebep ve sonuçları
14 Mili Birlik Komitesi Dönemi
15 1961 Anayasası ve sivil yönetime geçiş süreci
16 1965-1971 dönemi siyasi gelişmeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8361 1529877 Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihini Kavramak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
8361 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek