Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR212 OSMANLI TARİHİ (1400-1500) 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrenciye siyasi tarihin öğrenilme gereğini anlatmak, öğrencinin günümüz ve gelecekte siyasi olayları anlayabilme ve yorumlayabilme kapasitesini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, Feridun Emecen, Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Sultanları, Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi Cilt: I, Oktay Özel-Mehmet Öz (Derleyen), Söğüt'ten İstanbul'a, TDVİA, İlgili maddeler, Bilimsel dergilerden konuyla ilgili makaleler, Osmanlı Tarih Haritaları Mehmet Neşri, Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi) Aşıkpaşazade, Aşıkpaşade Tarihi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi (1400-1500) siyasi olayları, askeri ve diplomatik faaliyetler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 I. Bayezıd (Yıldırım) devri siyaseti, Anadolu'da siyaset
2 Rumeli'de siyaset: Savaş ve diplomasi
3 Niğbolu Savaşı ve sonuçları, Bizansla ilişkiler
4 Anadolu'da birliğin tesisi
5 Ankara Savaşı, sonuçları, Bayezid devri genel değerlendirmesi
6 Fetret devri, siyaset ve toplum
7 İkinci kuruluş: Çelebi Mehmet devri ve siyaset
8 Arasınav
9 Anadolu ve Rumeli'de siyasi gelişmeler, Çelebi Mehmet devri genel değerlendirmesi
10 II. Murat devri ve siyaseti, tahta çıkışta rekabet, Anadolu Beylikleri ve Bizansla ilişkiler
11 Rumeli'de siyasi gelişmeler, Varna ve II. Kosova savaşları
12 II. Mehmet (Fatih) devri ve siyaset: İstanbul'un fethi ve önemi
13 Anadolu siyaseti: Coğrafi birliğin tesisi, Karadeniz ve Kafkasya siyaseti
14 Balkanlar'da siyaset: Fetihler, diplomasi, iskan; Fatih devri genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314715 Osmanlı Kuruluş dönemi tarihinin temel meselelerini ve konularını öğrenir.
2 1314716 Devlet, siyaset, diplomasi kavramlarının mahiyetini kavramış olur.
3 1314717 Öğrenciler 15. yüzyıl Osmanlı tarihinin önemli ve karakteristik konularını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek