Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR232 ESKİÇAĞ ÖNASYA TARİHİ 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Tarih bilimi kendisine en yakın olan coğrafya ile tanımlandığı zaman anlam kazanmaktadır. Bu bakımdan Eskiçağ Ön Asya’sının tarihi coğrafyası ve bu coğrafyanın getirdiği stratejik ve jeopolitik avantajlar ve dezavantajlar incelenecektir. Doğal zenginlik ve ticaret yollarının önemi de işlenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mellaart, J. Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, 1965. Ramsay, W.M. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, 1960. Herodotos, Historia (Herodot Tarihi, Çev M. Ökmen), İstanbul, (1990), İstanbul R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? 1986 Sevin V., (2003), Anadolu’nun tarihi Coğrafyası, T.T.K.Y, Ankara Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV), (1988), Çev: A.Pekman, İstanbul Durmuş, İ., (2008), İskitler, Ankara. Durmuş, İ., (2007), Sarmatlar, İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih Bölümü öğrencisi için tarihi olaylar bu olayların meydana geldiği coğrafya ile ilintilidir ve bağımsız düşünülemez. Söz konusu olan coğrafya Ön Asya ise günümüze kadar gelen jeopolitik öneminin vurgulanması kuşkusuz son derece önemlidir. Bu bağlamda Eskiçağ Ön Asya Medeniyetleri incelenecektir. Dersin Amacı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu’da Paleolitik - Mezolitik Dönem Kültürleri
2 Anadolu’da Neolitik – Kalkolitik Dönem Kültürleri
3 Hattiler – Luviler
4 Kaşkalar
5 Palalar – Lukkalar
6 Aramiler
7 Hurriler
8 Ara Sınav
9 Gutiler
10 İskitler (Sakalar)
11 Kimmerler
12 Sarmatlar
13 Pers İmparatorluğu’nda Siyasal Hayat
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529353 Ön Asya’nın tarih öncesi yerleşimleri hakkında bilgi edinme.
2 1529354 Eskiçağ Ön Asya coğrafyasını anlayabilme
3 1529355 Eskiçağ Ön Asya medeniyetleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek