Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR240 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ 927003 2 4 3

Dersin Amacı

XIII ve XV. Yüzyıllarda Anadolu da kurulan beyliklerin siyasi-askeri tarihlerini, kültür ve medeniyetlerini, Türk tarihindeki yeri ve önemlerini öğretmek ve kavratmak bu dersin başlıca amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, TTK yay., Ankara 1997. Y. Yücel-A. Sevim, Türkiye Tarihi, c. II, TTK yay., Ankara 1985 H. Akın, Aydınoğulları Hakkında Bir araştırma, İstanbul 1974. İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Akkoyunlu-Karakoyunlı Devletleri, Ankara 1969. Y. Yücel, XIII-XV: Yüzyıllar Kuzey-Batı Andolu Tarihi Çobanoğulları, Candaroğulları Beylikleri, Ankara 1980. Doğuştan Günümüze Büyük İslam tarihi Ansiklopedisi İslam Ansiklopedisi. M. Çetin Varlık, Germiyanoğulları Tarihi, Ankara 1980 P. Wittek, Menteşe Oğulları Beyliği, çev. O. Gökyay, TTK Ankara 1982. Ç. Uluçay, Saruhanoğulları ve Eserlerine dair vesikalar, Ankara 1985. Z. Günal, Karası Beyliği, Ankara 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anadolu’ya yapılan ilk akınlardan başlamak kaydıyla, Anadolu coğrafyasını ve tarihini ele almaktır. Bu bölgede meydana gelen savaşlar ve diğer ilişkiler hususu ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selçuklu devletinin yıkılışı
2 Karamanoğulları
3 Menteşeoğulları
4 Germiyanoğulları
5 Aydınoğulları
6 Saruhanoğulları, Karasioğulları
7 Ara sınav
8 Çobanoğulları Candaroğulları
9 Eşrefoğulları, Hamidoğulları
10 Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları
11 Canik beyleri
12 Beylikler dönemi kültür ve uygarlığı
13 Beylikler dönemi eserleri
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529740 Selçuklu sonrası Anadolu nun siyasi ve kültürel durumunu kavraması
2 1529741 Beyliklerin siyasi tarihini hakkında bilgi sahibi olması
3 1529742 Beyliklerin Anadolu tarihi açısından öneminin farkında olması
4 1529746 Beylikleri dönemi sosyal, ekonomik, dini ve kültürel yaşamını analiz edebilmesi
5 1529747 Beylikler dönemi maddi kültür mirası ve sanat eserlerini tanımlayabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek