Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR303 TARİHİ SAHA ARAŞTIRMALARI I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Tarih alanında saha merkezli çalışmaları bilimsel disiplin içerisinde yürütebilmek. Müze, antik kent tarihi ören yeri, tarihsel coğrafi yerler vb. mekânları bilimsel disiplin içerisinde gezme yeteneğini sağlamak. Tarihi saha araştırmalarının yöntem ve tekniklerini ortaya koyarak bilimsel yöntemlerle tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 2003. Veli Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Ankara, 2007. Strabon, Geographika /Antik Anadolu Coğrafyası Charles Texier Küçük Asya I/II/III (Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi), Ankara 2002. İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara/İstanbul, 2012. Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu bölgeler, mimari yapı, müze ve benzeri sanat eseri bulunan mekânlarda bilimsel inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
16 Alan Gezisi 4 22 88
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.
2 Tarihi yerlerin fiili olarak incelemesi; araştırma, not alma, fotoğraflama, değerlendirme, bilgiyi kullanma vb. teknikleri.
3 Çorum il müzesi ve tarihi yerleri.
4 Çorum il müzesi ve Hattuşa Ören Yeri'ne bilimsel araştırma gezisi.
5 Amasya il müzesi ve tarihi yerleri.
6 Amasya il müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi.
7 Sinop il müzesi ve tarihi yerleri.
8 Sinop il müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi.
9 Ara Sınav
10 Bafra ilçe müzesi ve tarihi yerleri.
11 Bafra ilçe müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi.
12 Samsun il müzesi ve tarihi yerleri.
13 Samsun il müzesi ve tarihi yerlerine bilimsel araştırma gezisi.
14 Dönemin değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529542 Tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu bölgeyi tanıyarak teorikte öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanır.
2 1529543 Hoca vasıtasıyla bilimsel bir yaklaşım ile tarihi yer ve eserleri inceleme becerisi kazanır.
3 1529544 Anadolu uygarlıklarını ve tarihi hayatlarını yakından tanıma fırsatı kazanır.
4 1529545 Anadolu’nun kültürel tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme.
5 1529546 Bir takım farklı pratik gerektiren işlem dışarıda yapılacak dersler vasıtasıyla öğrenciye öğretilebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek