Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR307 T.C. DIŞ POLİTİKASI 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu ile Atatürk'ün ölümü arasında geçen zaman içerisinde Türk dış politikasının dinamikleri ve bu dinamiklerin uluslararası sahadaki yansımalarını kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Karpat, Türk Dış Politikası Tarihi, İstanbul 2014 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki dış politikasını ortaya koyduktan sonra Milli Mücadele dönemi ve ardından Cumhuriyet dönemi dış politika uygulamalarına temas edilecektir. Lozan Barış Anlaşması, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk Yunan ilişkileri, Milletler Cemiyeti'ne giriş, Balkan Antantı ve Montrö Boğazlar sözleşmesi dersin ana başlıklarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Son Dönem Dış Politikası
2 İttihat-Terakki Dönemi Dış Politikası
3 Milli Mücadele Dönemi Dış İlişkiler-Türk Sovyet İlşkileri
4 Milli Mücadele Dönemi Dış İlişkiler-Batılı Devletlerle İlişkiler
5 Lozan Barış Anlaşması
6 Türk-Sovyet İlişkileri
7 Türk-Yunan İlişkileri
8 Türk-Fransız, Türk-İngiliz İlişkileri
9 Milletler Cemiyetine Giriş
10 Balkan Antantı
11 Montrö Boğazlar Sözleşmesi
12 Sadabat Paktı
13 Hatay Meselesi
14 Genele Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529871 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte dış politikadaki değişimi ifade edebilir
2 1529872 Lozan Barış Anlaşması'nın Türk Devleti açısından önemini kavrar.
3 1529873 Atatürk dönemi dış politikasını dönemsel olarak tarif eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4
2 5 5 5 4 4 5
3 4 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek