Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR321 KAFKAS TARİHİ 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Kafkas coğrafyasının Türk tarihi ve dünya tarihi için taşıdığı önemden dolayı, bu yörenin tarihi Türk ve dünya tarihinin mütemmim cüzüdür. Bu gerçeğin etkisiyle adı geçen coğrafyada yaşayan onlarca toplum ve özellikle Türkler ve Ermenilerin gerek tarihleri gerekse günümüz siyasetindeki konumlarının önemi vurgulanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

T. Swietochowsky, Rus Azerbaycanı, İA "Azerbaycan" mad., M. Saray, Azerbaycan Türkleri tarihi, Hayati Biçe, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, Heyet, Azerbaycan'da Dövri Metbuat,Veli Memmedov, Ekinci Gezeti.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kafkasların Tarihi coğrafyası, Kafkasya'da yaşayan toplumlar. Kafkas geostratejisi, Türklerin Kafkasya'ya girişi, Azerbaycan'da Türklerin yerleşmesi, İldenizliler, Azerbaycan Hanlıkları, Azerbaycan'ın Güney ve Kuzey diye ikiye atrılması. Kuzey Azebaycan bağımsızlık ve Rus hakimiyetine girmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin önemi ve kaynaklarının tanıtılması
2 Kafkasya'nın tarihi coğrafyası ve etnik yapısı
3 Tarihte Kafkas Halkları ve Kafkasya'ya göçler.
4 Kafkasya'da Türkler. Türk boyları, Selçuklular
5 İldenizliler, Atabeğler
6 Kafkasya üzerinde dış güçler: Moğollar, İranlılar, Ruslar
7 Azerbaycan'da Safaviler
8 Yarıyıl sınavı
9 Nadir Şah ve Kaçarlar Zamanında Azerbaycan
10 Azerbaycan Hanlıklarının kuruluşu
11 Azerbaycan hanlıklarının ihtilafları Osmanlı, İran ve Rusya faktörü
12 Rusların Kafkasya'ya girişi
13 Azerbaycan ve Kafkasya'da Rus Çarlığının hakimiyet kurması
14 Azerbaycan'ın Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması
15 Kuzey Azerbaycan'da Rus tahakkümü
16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529874 Rusya, İran ve diğer büyük güçlerin Kafkasya Politikasını anlamak ve karşı politikalar geliştirmek için öğrenci gerekli bilgileri edinir.
2 1529875 Türk-Ermeni münasebetlerindeki iç ve dış kaynaklı bütün etkenleri görür ve değerlendirmesini doğru olarak yapabilir.
3 1529876 Sovyet rejiminin Kafkasya ve Azerbaycan üzerindeki etki ve politikasını görür, tanır ve doğru değerlendirmeler için altyapı kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5
2 5 4 4 5 5 5
3 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek