Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR331 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Arkeolojik dönemden itibaren Türk tarihine kaynaklık eden eserleri öğrencilere tanıtarak çalışmalarında yol göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Togan, A. Zeki Velidî, Tarihte Usül,İstanbul 1981. Togan, A. Zeki Velidî, Umumî Türk Tarihi’ne Giriş, C. I, İstanbul 1981. Gömeç, Saadeddin, "İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine",C. XX, S. 31, Ankara 2000, s. 51-89.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk tarihine ait kaynakların tasnifini yaparak İslam öncesi Türk tarihinin kaynaklarını tanıtmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 1 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerin tarih boyunca yayıldığı coğrafya ve bunun Türk tarihinin öğrenimine etkileri
2 Türk tarihinin kaynaklarının tasnif edilmesi
3 Türk tarihinin kaynaklarının tasnif edilmesi
4 Türklerden bahseden ilk kaynaklar
5 Türk tarihinin arkeolojik kaynakları
6 Türk tarihinin arkeolojik kaynakları
7 Türk tarihinin sözlü kaynakları
8 Vize Haftası
9 Türk tarihinin sözlü kaynakları
10 Türk tarihinin yazılı kaynakları: Çin Kaynakları
11 Türk tarihinin yazılı kaynakları: Çin Kaynakları
12 Türk tarihinin yazılı kaynakları: İslam Kaynakları
13 Türk tarihinin yazılı kaynakları: İslam Kaynakları
14 Türk tarihinin yazılı kaynakları: İslam Kaynakları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529713 Öğrencilere araştırma konularında hangi kaynaklardan yararlanabileceğini öğretir.
2 1529714 Kaynak kritiği yapma becerisi kazandırır.
3 1529715 Kaynak tasnifi yapma becerisi kazandırır.
4 1529716 Kaynak bilgisini artırır.
5 1529717 Türk tarihi bilgisini artırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek