Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR335 ESKİÇAĞ AKDENİZ MEDENİYETLERİ TARİHİ 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Tarih bilimi Kendisine en yakın olan Coğrafya ile tanımlandığı zaman anlam kazanmaktadır. Bu bakımdan Eskiçağ’da Akdeniz’in tarihi coğrafyası ve bu coğrafyanın getirdiği stratejik ve jeopolitik avantajlar ve dezavantajlar incelenecektir. Doğal zenginlik ve ticaret yollarının önemi de işlenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Herodotos, Historia (Herodot Tarihi, Çev M. Ökmen), İstanbul, (1990), İstanbul Mansel A.M., (1975) Helenizm ve Roma Tarihi, T.T.K.Y R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? 1986 E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, 2000, İstanbul Sevin V., (2003), Anadolu’nun tarihi Coğrafyası, T.T.K.Y, Ankara Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV), (1988), Çev: A.Pekman, İstanbul Memiş, Ekrem., Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Bursa 2006. Mansel, A.M., Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1971.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih Bölümü öğrencisi için tarihi olaylar bu olayların meydana geldiği coğrafya ile ilintilidir ve bağımsız düşünülemez. Söz konusu olan coğrafya Akdeniz ise günümüze kadar gelen jeopolitik öneminin vurgulanması kuşkusuz son derece önemlidir. Bu bağlamda Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girit Medeniyeti
2 Erken, Orta ve Geç Minos Hanedanlıkları
3 Miken (Aka) Medeniyeti ve Ege Denizi Hakimiyeti
4 Troya Medeniyeti ve Akdeniz Hakimiyetindeki Rolü ve Önemi
5 Troya Savaşının sebepleri ve Sonuçları
6 Ege Kıyılarında İon – Aiol ve Dor’lar
7 Fenikeliler ve ilk Kolonileşme Hareketleri
8 Eskiçağda Akdeniz’de Ticaret ve Ekonomi
9 Ara Sınav
10 Attika-Delos Deniz Birliği
11 Pelopones Savaşları
12 Büyük İskender ve İmparatorluğu
13 Büyük İskender ve Pers mücadelesi
14 Hellenizm Çağı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314576 Eskiçağ Akdeniz coğrafyasını anlayabilme
2 1314577 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri’nin siyasi tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1314578 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri’nin kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olabilme
4 1314579 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri’nin ticari ve ekonomik yapıları hakkında bilgi sahibi olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5
2 5 5 5 5 4 4
3 4 5 5 5 4 4
4 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek