Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR336 HELEN VE ROMA DÖNEMLERİNDE ANADOLU 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; Büyük İskender’in Doğu seferinin adından jeopolitik değeri daha da artan Anadolu’da kurulan krallıkları kavrayabilmelerini, Anadolu’nun Hellenistik dönem siyasi tarihine damgasını vuran Galatları, Hellenistik krallıklar ile Galatlar arasındaki ilişkileri, Batı Anadolu kent devletlerinin özgürlük mücadelesini, Hellenistik dönem ile birlikte Anadolu’nun politik, sosyal ve ekonomik hayatındaki yeni gelişmeleri fark edebilmelerini, Anadolu’da Roma egemenliğinin gelişim süreçlerini anlamalarını, Roma egemenliğine karşı tepkileri ve savaşları, Roma’nın eyaletler, bağımlı krallıklar ve kentleşme politikasını kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabahat Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları, İstanbul 1970. George Thomson, Tarih Öncesi Ege, İstanbul 1983-1984. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi, Ankara 1953. Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul 1985. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 2011. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hellenistik Dönemde Anadolu’da kurulan krallıkları karşılaştırmalı olarak analiz edebilme 2. Hellenistik uygarlığa yabancı, barbar bir kavim olan Galatların Anadolu’yu istilasını, Orta Anadolu’yu yurt edinmelerini, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerini değerlendirebilme 3. Roma cumhuriyetinin Anadolu’ya müdahalesini ve nüfuzunu, Anadolu’ya egemen olma sürecindeki gelişmeleri, Roma emperyalizmine Anadolu’nun başkaldırışını kavrayabilme 4. Roma emperyalizminin zaferi, Roma egemenlik politikası çerçevesinde Anadolu’daki bağımlı krallıklar, Roma eyaletleri ve kentleşme hakkında fikir yürütebilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük İskender’in Pers Seferi Ardından Anadolu
2 Diodokhlar Dönemi
3 Pergamon Krallığı
4 Bithynia Krallığı
5 Pontos Krallığı
6 Kappadokia Krallığı, Armenia Krallığı, Kommagene Krallığı
7 Galatların Anadolu’yu İstilası ve Anadolu’da Galat Hakimiyeti
8 Augustus ve Julius-Claudiuslar Dönemlerinde Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
9 Ara Sınav
10 Flaviuslar ve Antoninler Döneminde Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
11 M.S. II. Yüzyılda Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
12 M. S. III. Yüzyılda Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
13 Anadolu’da Roma Yönetimi
14 Anadolu’da Roma Eyaletleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529555 Hellenler ve Romalılar’ın Anadolu’ya nasıl ve ne için geldikleri hakkında fikirler edinebilme.
2 1529556 Hellenler ve Romalılar dönemlerinde Anadolu’nun siyasal yapısı hakkında bilgiler edinebilme.
3 1529557 Hellenler ve Romalılar’ın hakimiyet dönemlerinde Anadolu’daki etnik gruplar hakkında bilgiler edinme.
4 1529558 Anadolu’daki Hellen Dönemi kentleri hakkında bilgiler edinme
5 1529559 Anadolu’daki Roma eyaletleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5
2 4 4 4 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 4 4
5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek