Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR403 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZIMI I 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerinin mezun olmadan önce istenen mesleki yeterliliğe sahip olabilmeleri için, tarih alanında nasıl araştırma yapılacağını öğrenmeleri ve uygulayabilmeleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KÜTÜKOĞLU, M., Tarih Araştırmalarında Usul, Ankara 1998. HALKIN, L. E., Tarih Tenkidinin Unsurları, Ankara 2014. ŞİMŞEK, A. (Ed.), Tarih Nasıl Yazılır - Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji, İstanbul 2011. BAYKARA, T., Tarih Metodu (Öğrenme Araştırma ve Yazım), İstanbul 2017.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Tarih bölümü lisans eğitimi kapsamında öğrencilere çeşitli alanlarda çalışma ve araştırmalar yaptırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 60 60
27 Makale Yazma 1 40 40
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih ilmine giriş
2 Yardımcı bilimler
3 Tarih alt alanlarının tanıtımı
4 Öğrenciler için alan seçimi
5 Konunun belirlenmesi ve quiz
6 Çalışma konusu kapsamında kuramsal ve kavramsal çalışmaların gerçekleşmesi
7 Tez çatısının belirlenmesi; içerik,kapsam,yöntem
8 Çalışma kapsamında alan çalışmasına ait eksiklikler ile dökümanların toplanması
9 Ara rapor
10 Çalışma kapsamında alan çalışmasına ait eksiklikler ile dökümanların toplanması
11 Analiz ve sentez çalışmalarının tartışılması
12 Tez konusunun, içerik, yöntem, kapsam bağlamında sınıf bütününde sunulması ve tartışılması ve ev ödevi
13 Analiz ve sentez çalışmalarının tamamlanması
14 Genel Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314034 Bitirme çalışmasıyla bir araştırmanın nasıl yapılacağını bilir.
2 1314035 Sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerileri gelişir.
3 1314036 Bir konunun tasarlanmasını, analizini yapmayı ve sonuçları irdeleyip yorumlamayı bilir.
4 1314038 Sonuçların nasıl sunulacağını ve nasıl tartışılacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5
2 5 3 4 4 4 5
3 5 5 5 5 4 4
4 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek