Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR429 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ I 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Demokrasinin tarih boyunca hangi aşamalardan geçerek günümüze ulaştığı ve hangi engeller ve düşmanlıklarla karşılaştığını anlatmak. Demokrasinin bir ülkeye nasıl yerleşebileceği konusunda öğrencide fikir oluşturmak. Türk demokrasi tarihinin gelişim aşamaşarı ve sorunlarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Fahri Sakal, Çok Partili Döneme geçişte tek Partinin Muhalefet Anlayışı Ahmet Demirel, Tek Partinin İktidarı ve diğerleri Cemil Koçak, Eserleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Demokrasi, tanım ve tartışmalar, Türkiye'de demokrasi ve siyaset anlayışının tarihçesi Türk tarihinde demokrasiye geçiş çabaları: Osmanlı Dönemi Tek Parti Döneminde rejimin mahiyeti: Otoriter mi Totaliter mi? Çok Partili Döneme Geçiş yılları: DP ve CHP arasındaki gelişmeler Türkiye'de Çok Partili hayata geçiş: 14 mayıs 1950

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi tarihi kaynakçası ve kaynakların değerlendirilmesi. Demokrasi Tanımları ve tartışmalar
2 Dünyada rejimler ve demokrasi örnekleri Türklerde demokrasi ve rejimin geçmişi
3 II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde bir demokrasi mukayesesi.
4 Tek Parti Döneminde Rejimin mahiyeti: Otoriter- Totaliter(?)
5 T.C.'de Çok Partili Hayat denemeleri.
6 1946 Ruhu
7 1946-50 Döneminde DP_ CHP ilişkileri
8 Yarıyıl Arasınavı
9 1947 Dönemeci ve İnönü'nün 12 Temmuz Beyannamesi
10 Uluslararası Konjonktür ve Türk Demokrasisi
11 1950 Seçimi Öncesi gelişmeler
12 1950 Seçimine Gidiş
13 1950 Seçimi ve Sonuçları
14 Çok Partili Hayata Geçiş
15 Çok Partili Hayata Geçişin Sonuçları
16 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529856 Bu dersi alan öğrenci Türkiye'de demokrasinin gelişim çizgisini, yeterince gelişememe nedenlerini ve demokrasinin önündeki engelleri öğrenir.
2 1529857 demokrasiyi geliştirmek için bir aydının neler yapması gerektiği konusunda fikir sahibi olur.
3 1529858 Siyasi kararlarında ve demokrasi ile ilgili icraatlarında daha bilinçli davranabilir.
4 1529859 Siyasi kişi ve kurumlara danışmanlık yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4 5
2 4 4 4 4 4 5
3 5 5 4 4 5 4
4 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek