Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR402 XX. YY. DÜNYA TARİHİ II 927001 4 8 7

Dersin Amacı

XX. yüzyılın siyasi şartlarının nasıl oluştuğunu, XX. yüzyıldaki uluslar arası siyasal ortamın başlıca unsurlarını, uluslararası ilişikileri belirleyen temel etkenleri ve XX. yüzyılda dünyadaki başlıca çatışma alanlarını ve dünya sorunlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Antony Best, Uluslar arası Siyasi Tarih, Yayın odası, İstanbul 2008.; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarih, Ankara 1991.; Oral Sander, Siyasi Tarih, Cilt 1, Ankara 1998.; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

II. Dünya Savaşının başlaması, Avrupa'da siyasi gelişmeler, Savaş cepheleri, Savaşın gelişimi ve sonuçları, Savaş sonrası uluslararası ortam soğuk savaş sürecinin başlaması ve uluslararası ilişkilere etkisi, soğuk savaş dönemi siyasi gelişmeler ve küreselleşme sürecinin uluslar arası ortama etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 5 12 60
8 Rehberli Problem Çözümü 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Soğuk Savaş dönemine geçiş: İki Kutuplu uluslar arası sistemin kuruluşu, Birleşmiş Milletler ve Uluslar arası örgütlenme
2 Soğuk Savaşı hızlandıran olaylar:Avrupa ve dünyadaki gelişmeler
3 Soğuk Savaş dönemi ve Uzak Doğudaki Gelişmeler
4 Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu'daki gelişmeler
5 Soğuk Savaş Döneminde Sömürgelerde Ulusal Bağımsızlık Hareketleri ve Sömürge Devletlerinin Çöküşü
6 İki Kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş: Güç merkezlerindeki değişim ve yeni blokların doğuşu
7 Avrupa'da bütünleşme çabaları ve Avrupa'nın güçlenmesi, Avrupa Güvenlik ve işbirliği önerileri
8 Doğu Bloğunda Değişmler: Stalin Sonrası Sovyet Rusya ve Dış Politikası
9 Ara Sınav
10 Japonya ve Çin'ndeki Gelişmeler
11 Ortadağo'da Arap İsrail Çatışması ve Filistin Sorunu
12 Latin Amerika'da siyasi gelişmeler
13 Avrupa'da Yumuşama Dönemi :Silahsızlanma
14 XX.Yüzyıl Siyasi olaylarının genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10276 1529865 Soğuk savaş dönemi Avrupa siyasi gelişmeleri hakkında kanaat sahibi olur
19721 1529866 II.Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu ve Filistin sorunu ve dünya politikasına etkileri hakkında bilgi sahibi olur
33756 1529867 Soğuk Savaş Dönemi dünya siyasetini belirleyen unsurları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
10276 4 5 5 4 5 5
19721 4 4 5 5 5 5
33756 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek