Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKD002 Girişimcilik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri öğretmek, kendi başlarına girişimsel risk üstlenmeleri, girişimciliğe özendirilmeleri ile büyük ve küçük şirketler arasındaki farklılıkların önemini kavramalarını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Chris FREEMAN - Luc SOETE, Yenilik İktisadı, Çeviren: Ergun TÜRKCAN, Tübitak Yayınları, Akademik Dizi 2, Ankara, 2003. Rıfat İRAZ, Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005. Ramazan YILDIRIM, Yaratıcılık ve Yenilik, Sistem Yayıncılık, 4. Baskı, 2003. H. Kürşat GÜLEŞ - Hasan BÜLBÜL, Yenilikçilik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004. Ufuk DURNA, Yenilik Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002. Hacer ANSAL, “Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü”, Teknoloji, TMMOB, Ankara 2004. Ergun TÜRKCAN, Teknolojinin Ekonomi Politiği, Ankara Üniversitesi İTİA Yayını, No:151, Ankara, 1981. Tuncer BULUTAY, Teknoloji ve İstihdam, DİE Yayını, Yayın No: 2101, Ankara, 1996. Hasan GÜRAK, Emek, Teknolojik Yenilik ve Büyüme, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilerin özelliklerini, girişimciliği teşvik eden ekonomik ve sosyal faktörleri, Kadın girişimcileri, Yeni Girişimcilik alanları, İnkübatörler, Bilgi teknolojileri ve girişimcilik, KOBİ’lerin genel karakteristiklerini, küçük İşletmeleri bekleyen fırsatlar ve operasyonel sorunlar, KOBİ’lerdeki ilişkilerin doğası ve ekonomiye katkıları, aile sahipli küçük işletmelerin karakteristikleri ve aile sahipli firmalara özgü sorunlar, kurumsallaşma, fizibilite etüdü, yasal konular, bir iş planının hazırlanması, fon kaynakları ve bilgi ekonomisini kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 1 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ve kavramları
2 Girişimciliğin özellikleri
3 İş fikri geliştirme
4 Yaratıcılık egzersizleri
5 İş planlama ve kavrama
6 İş planlama öğeleri (pazar araştırması,pazarlama planı,üretim planı)
7 İş planlama öğeleri (yönetim planı, finansal plan)
8 İş planı öğelerinin pekiştirilmesi
9 Girişimci Başarı Hikayeleri
10 İş planının yazılması
11 İş planlarının sunulmasında dikkat edilecek hususlar
12 İş planının sunulması
13 Grup çalışması
14 Grup çalışması ve sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338201 Girişimciliğin temel fonksiyonlarını açıklayabilme
2 1338202 Girişimciliği etkileyen faktörleri sınıflandırabilme
3 1338203 Girişimcilik ilke ve koşullarını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4
2 4 5 5 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek