Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR428 AVRUPA MEDENİYET TAR. II 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, Ortaçağ Avrupa dünyası hakkında bilgi vermek ve elde edilen bu bilginin, dönemin sosyal ve kültürel yapısına etkisinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Tural

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bloch, Marc, Feodal Toplum, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 2005 Pirenne, Henri, Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarifi, çev. Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul, 2005

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ortaçağ Avrupa devletlerinin kurdukları siyasi sistemler ve buna bağlı olarak gelişen kültür ve medeniyetin özellikleri, meydana gelen siyasi veya sosyal akımlar, bu akımların temsilcileri, Kilise ve Hıristiyanlık, Feodalite, Skolâstik düşünce vb. konular işlenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgiler ve işleyiş
2 Ortaçağ Siyasi Tarihi Genel Bir Değerlendirme
3 Augustine ve fikirleri
4 Papa Gregorius ve kilise düzeni
5 Geç Antik Çağ Avrupasında heretik akımlar
6 Heretik akımlara karşı kilisenin tutumu
7 Vize Sınavı
8 Latin Dili ve Hümanizm
9 Feodalitenin Anlamı Ve Ortaya Çıkması
10 Feodalite Devrinde Avrupa’nın Sosyal Durumu
11 Üniversitelerin kuruluşu
12 Geç Orta Çağ'da misyonerlik
13 Bizans Kültür Ve Uygarlığı
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529289 Öğrenci, bibliyografik bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi kullanma becerileri edinir.
2 1529290 Öğrenci, dünya tarihi içerisinde bu konunun nasıl bir seyir takip ettiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1529291 Öğrenci, öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerileri edinir.
4 1529292 Öğrenci, bu disiplinle ilgili yeterli bilgiyi öğrenip saha çalışmaları için gerekli olan araştırma yöntem ve tekniklerine sahip olur.
5 1529293 Öğrenci, tarih ve tarih araştırmalarıyla ilgili önerilerini çeşitli kurumlarla paylaşabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3 2
4 2 4 4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek