Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR401 XX. YY. DÜNYA TARİHİ I 927001 4 7 7

Dersin Amacı

XX. yüzyılın siyasi şartlarının nasıl oluştuğunu, XX. yüzyıldaki uluslar arası siyasal ortamın başlıca unsurlarını, uluslararası ilişikileri belirleyen temel etkenleri ve XX. yüzyılda dünyadaki başlıca çatışma alanlarını ve dünya sorunlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Antony Best, Uluslar arası Siyasi Tarih, Yayın odası, İstanbul 2008.; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarih, Ankara 1991.; Oral Sander, Siyasi Tarih, Cilt 1, Ankara 1998.; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

I. Dünya Savaşı öncesi bloklaşma süreci, savaşın başlaması ve gelişimi, savaş sonrası yeni dünya düzeninin kurulması, iki savaş arası dönemde başlıca siyasi gelişmeler, savaş sonrası Avrupa siyasetinde Almanya- Fransa gerginliği, Lokarna Antlaşmaları ve uluslar arası ilişkilere etkisi, 1930 lu yıllarda Avrupa'da totaliter iktidarların iş başına gelişi ve yayılmacı dış politikaları, II. Dünya savaşına gidiş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 5 12 60
8 Rehberli Problem Çözümü 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 19. Yüzyılda dünyanın genel siyasi yapısı ve 20. yüzyıl siyasetine etkileri: Sömürgecilik ve emperyalizmin gelişimi
2 I. Dünya Savaşı öncesi uluslararası ortam ve siyasi gelişmeler: Blokların Oluşumu
3 I. Dünya Savaşının çıkışı
4 I. Dünya Savaşında cephelerdeki gelişmeler ve devletlerin genel durumu
5 I. Dünya Savaşının sonu ve mütarekelerin imzalanması
6 Geçici barış dönemi: Dönemi etkileyen başlıca unsurlar, Barış Antlaşmalarının Korunması dönemi (1919-1924)
7 Lokarno Dönemi ve Lokarno Antlaşmaları (1925-1930)
8 Vize Sınavı
9 Geçici barış döneminin sona ermesi Avrupa siyasetinde değişen dengeler : Hitlerin iktidara gelişi ve Hitlercilik
10 Geçici barış döneminin sona ermesi Avrupa siyasetinde değişen dengeler : İtalya ve İspanyadaki gelişmeler
11 II. Dünya Savaşı öncesinde ABD ve Dış Politikası
12 II. Dünya Savaşı Öncesi Ortadoğu'daki gelişmeler
13 II. Dünya Savaşı: savaşın çıkışı ve genel siyasi durum
14 II. Dünya Savaşı: savaş döneminde Avrupa

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11790 1529868 21. yüzyıl dünya politikasının temelleri hakkında bilgi sahibi olur
32835 1529869 20. yüzyılda ortaya çıkan dünya sorunları hakkında kanaat sahibi olur
83843 1529870 20. yüzyılda uluslararası ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
11790 5 5 5 5 4 4
32835 4 5 4 5 5 5
83843 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek