Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR405 OSMANLI TARİHİ (1700-1800) 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşum sürecini algılamak. Türk toplumunun 19 ve 20. yüzyıldaki kültürel değişimini algılamak ve anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi Berkes , Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul 2016. Bernard Levis, Modern Türkiyenin Doğuşu,İstanbul 2015. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 5-9, Ankara 2011. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

19. yüzyılda imparatorluğun ulus devlete , toplumun millet sisteminden modern topluma dönüşüm süreci.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 35 35
4 Quiz 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, dersin içeriği, amacı, yöntemi, referans eserler
2 18. Yüzyıl Avrupa'nın genel görünümü
3 Şark politikası, Oryantalizm, Emperyalizm, Ulus Devlet,
4 1768- 1774 Osmanlı- Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Andlaşması
5 1790 Osmanlı - Prusya İttifakı ve Osmanlı Dış Politikası
6 1787- 1792 Osmanlı- Rus ve Avusturya Savaşları
7 1798 Mısırın İşgali
8 Ara Sınav
9 Kültür değişimi , Islahat ve Reform kavramları
10 3. Selim ve Nizam-ı cedid
11 Alemdar Mustafa Paşa ve Sened-i İttifak
12 II. Mahmud'un cülusu
13 Cezayir'in işgali
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529283 Türk toplumunun çağdaşlaşma süreci hakkında bilgi sahibi olur.
2 1529284 Tanzimat Dönemi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1529285 Günlük sorunlara tarihi açıdan bakma becerisi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5
2 5 5 4 5 5 4
3 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek