Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR308 T.C. EKONOMİ TARİHİ 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Osmanlı imparatorluğu'nun ekonomik mirası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren uygulanan ekonomi politikaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.İbrahim SERBESTOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908-2009)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İttihat ve Terakki Döneminde uygulanan, İktisat Politikalarından başlayıp, Milli Mücadele Döneminde İktisadi Yapı ve Cumhuriyet Döneminde Ekonomi Politikaları detaylı şekilde incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 35 35
29 Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İttihat ve Terakki Döneminde İktisat Politikaları
2 Milli Mücadele Döneminde İktisadi Yapı
3 Cumhuriyet Döneminde Ekonomi Politikaları
4 İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türk Ekonomisi
5 ikinci Dünya Savaşı Döneminde Sektörel Faaliyetler
6 İkinci Dünya Savaşı Ardından Dünya Ekonomisi
7 İkinci Dünya Savaşı Ardından Dünya Ekonomisi
8 Ara Sınav
9 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Uygulanan Politikaların Sonuçları
10 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Uygulanan Politikaların Sonuçları
11 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Uygulanan Politikaların Sonuçları
12 1960-1980 Arasında Dünya Ekonomisi ve Türkiye’de Planlı Ekonomik Hayat
13 1960-1980 Arasında Dünya Ekonomisi ve Türkiye’de Planlı Ekonomik Hayat
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529823 İttihat ve Terakki’nin uyguladığı ekonomi politikalarını açıklayabilecektir.
2 1529824 1923-1929 dönemindeki ekonomik yapıyı açıklayabilecektir.
3 1529825 İkinci Dünya Savaşı’nda Türk ekonomisini açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 4 5
3 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek