Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE203 Kimya III 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Analitik kimya ve Organik kimyanın temellerinin kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat TAŞ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik Kimya I-II, Skoog, West, Holler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Analitik kimya (kalitatif-kantitatif analiz yöntemleri, anyon-katyon analizi, içme suyunun kalitatif analizleri, gravimetrik analiz metotları, titrimetrik analiz metotları; volumetrik analiz ve hesaplama yöntemleri, enstrümental analiz yöntemleri); organik kimyaya giriş; organik kimyada temel kavramlar (molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül, radikal kavramı) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 2 5 10
11 Soru-Yanıt 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 6 18
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik Kimyaya Giriş
2 Verilerin Değerlendirilmesi ve eleminasyonu
3 Çözeltiler ve derişim hesaplamaları
4 Kalşitatif-kantitatif analiz yöntemleri, anyon-katyon analizi
5 İçme suyunun kalitatif analizi, Gravimetrik analizin temelleri
6 Titrimetrik ve Volumetrik Analizin temelleri
7 pH hesaplamaları
8 Volumetrik analiz ve hesaplama yöntemleri
9 Organik kimyaya giriş;
10 Molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül
11 Molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül
12 Radikaller
13 Temel organik reaksiyonlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551858 Analitik kimyanın ilgi alanlarını bilir.
2 1551859 Kalitatif-kantitatif analiz yöntemlerini bilir.
3 1551860 Anyon-katyon analizindeki temel yaklaşımları ve içme suyunun kalitatif analizlerinin nasıl yapılabileceğini bilir.
4 1551861 Gravimetik analiz ile ilgili temel kavramları bilir.
5 1551862 Titrimetrik ve Volumetrik analiz ile ilgili temel kavramları ile hesaplama yöntemlerini bilir.
6 1551863 Temel Aletsel (Enstrümental) analiz yöntem ve ilkelerini bilir.
7 1551864 Organik molekülleri tanır, adlandırır, adı verilen molekülün formüllerini yazar, radikal kavramını bilir.
8 1551865 Deneyler sonucu oluşacak ürünleri tahmin eder, basit deneyler tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 4 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
8 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek