Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE205 Biyoloji II 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin canlıların oluşumu, canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları, canlıların temel özelliklerini ve sınıflandırmalarını öğrenmelerini sağlamak, insan vücudu ve sistemler hakkında edindikleri bilgileri günlük yaşantılarında kullanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Genel Biyoloji I Alınması önerilir

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Güneş, T. (2010). Genel Biyoloji, Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Keton, W. ve Gould, J. (1999). Genel Biyoloji, Ankara: Palme Yayıncılık. 3. Kadıoğlu, A., Demirbağ, Z. ve Şahin, B. (2005). Temel Biyoloji, Trabzon: Ra Kitabevi. 4. Kesercioğlu, T. (Editör), Balım, A. G., Yenice, N. ve Oluk, S. (2003). Canlılar Bilimi, T. Kesercioğlu (Editör), Ankara: Anı Yayıncılık. 5. Kiziroğlu, İ. (1994). Genel Biyoloji, Ankara: Desen Ofset A. Ş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Canlılarda enerji değişimi, oksijenli solunum, hücre zarının dönüşümü, bitki metabolizması, bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme, hayvanlarda beslenme, hayvanlarda solunum, hayvanların üreme sistemleri, hayvanlarda iletişim ve homeostasi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlılarda döl Almaşı - Fotosentez
2 Fotosentez- Solunum
3 Solunum ile fotosentezin karşılaştırılması-kemosentez, fermantasyon
4 Bitkisel dokulara giriş (yalancı ve gerçek dokular), meristem doku, epidermis dokusu
5 Bitkisel dokulara devam ( parankima, destek doku, salgı doku, iletim dokusu )
6 Organografi (bitkisel organlar: kök, gövde, yaprak)
7 Çiçek, meyve, tohum
8 Bitkilerin özelliklerinin karşılaştırılması
9 Ara sınav
10 Hayvansal dokular: Epitel doku, bağ doku.
11 Kas doku, kemik doku
12 Kıkırdak doku, kan doku,sinir doku
13 Hayvanlarda organ sistemleri: Deri, iskelet, kas, dolaşım
14 Solunum, sindirim, boşaltım, üreme sistemleri
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300020 Hayvanların üreme, büyüme ve gelişmesi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1300022 Solunum çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1300023 Sistemler arasındaki ilişkiyi kurar.
4 1300021 Biyoloji bilgisini günlük yaşamla ilişkilendirir.
5 1300024 Tüm canlı organizmaları ve birbirleriyle ilişkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme