Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE207 Analitik Geometri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Düzlemde ve uzayda kartezyen koordinatlar, vektörler ve doğrular ile üç boyutlu uzayda düzlemler ve doğru ile düzlemlerin birbirleriyle ilişkilerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Figen Eryılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Analitik Geometri, Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık 2) Çözümlü Analitik Geometri Problemleri, Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düzlemde ve uzayda kartezyen koordinatlar; Düzlemde ve uzayda vektörler; Düzlemde doğrular; Üç boyutlu uzayda doğru ve düzlemler; Doğru ve düzleme göre yansımalar; Nokta-doğru; Doğru-düzlem ve düzlemlerin birbirleriyle ilişkileri; Düzlemde öteleme ve dönme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 12 1 12
9 Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düzlemde ve uzayda kartezyen koordinatlar
2 Düzlemde vektörler
3 Uzayda vektörler
4 Düzlemde doğrular
5 Üç boyutlu uzayda doğrular
6 Üç boyutlu uzayda düzlemler
7 Doğruya göre yansımalar
8 Düzleme göre yansımalar
9 Arasınav
10 Nokta -doğru
11 Doğru-düzlem ve düzlemlerin birbirleriyle ilişkileri
12 Doğru-düzlem ve düzlemlerin birbirleriyle ilişkileri
13 Düzlemde öteleme
14 Düzlemde dönme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299351 Öğrenciler düzlemde ve uzayda kartezyen koordinatları açıklayabilir.
2 1299352 Öğrenciler düzlemde ve uzayda vektör ve doğruyu tanımlayabilir.
3 1299353 Öğrenciler üç boyutlu uzayda düzlemi tanımlayabilir.
4 1299354 Öğrenciler üç boyutlu uzayda doğru ve düzlemlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayabilir.
5 1299355 Öğrenciler doğru ve düzleme göre yansımaları açıklayabilir.
6 1299356 Öğrenciler düzlemde öteleme ve dönmeyi açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 3 4 4 3 5 2 3 3 3 3
2 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 3 2
3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3
4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4
6 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek