Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler Türklerin İslamiyet'i kabullerinden sonra oluşan kültür ve medeniyeti, bu çerçevede yeniden yapılanan siyasi dengeleri ve yaşanan siyasi gelişmeleri öğrenmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Uluçay, Çağatay (1997). İlk Müslüman Türk Devletleri. Ankara: TTK Yayınları 2. Togan, Zeki Velidi (1991). Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul: Enderun Yayınları 3. Spüler, Berthold (1987). İran Moğolları. Ankara: TTK Yayınları 4. Kurat, Akdes Nimet (1992). Türk Kavimleri Tarihi. Ankara: Murat Yayınları 5. Şeşen, Ramazan (1998). Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı. İstanbul: İSAR Yayınları 6. Nesimi Yazıcı (1992). İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Ankara: Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türklerin İslamiyet sonrası faaliyetleri, yaşanan gelişmeler ve devletler arası ilişkiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar
2 Dönem Üzerine Yapılan Araştırma ve Kaynakların Tanıtım
3 İslamiyet'in Doğuşu, Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk İlişkiler
4 Karahanlılar ve Gazneliler Dönemi Gelişmeler
5 Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluş Süreci
6 Harzemşahlılar Devleti
7 Mısır'da Türk Varlığı: Tolunoğulları ve İhşidler
8 Eyyübiler
9 Ara Sınav
10 Memlûklüler
11 Moğolların Tarih Sahnesine Çıkışları ve Moğol İstilası Süreci
12 Moğol Şube Devletlerin Kurulması ve İlhanlılar
13 Kafkasyanın Kuzeyinde Türk-Moğol Varlığı: Altınorda Devleti
14 Moğollar Sonrasında Maveraünnehir'de Türk Varlığı: Timur ve Devleti Ak-Koyunlular ve Karakoyunlular
15 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297573 Türklerin İslamiyet'i kabul etme süreçlerini ve bunun kültürel yansımalarını açıklayabilme
2 1297574 10. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında Anadolu dışında oluşan Müslüman Türk varlığının siyasi faaliyetlerini özetleyebilme
3 1297575 Müslüman Türklerin oluşturduğu kültürel kurumları ve medeniyeti tanıyabilme
4 1297576 Müslüman Türk Devletlerindeki kültürel kurum ve medeniyeti karşılaştırabilme
5 1297577 Türklerin diğer Müslüman toplumlar ile ilişkilerini ve kültürel etkileşimlerini anlatabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek