Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE203 Temel Programlama 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin temel programlama basamaklarına hakim olmasının sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin programlama dillerini kullanarak verilen probleme çözüm algoritmaları oluşturmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş. Doç. Dr. Fahri Vatansever, 2017, 13. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık - C/C++ ve Java Dilleriyle Algoritma ve Programlama. Bülent Çobanoğlu, 2018, 3. Baskı, İstanbul: Abaküs Yayıncılık - Problem Solving and Program Design in C. Jeri R. Hanly & Elliot B. Koffman, 2004, Fourth Edition, United States of America: Pearson Education, Inc.

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilerin programlama dillerindeki temel kavramlar; kaynak dosya ve kütüphane kavramları, kaynak kodun derlenmesi ve çalıştırılması; sabit ve değişken tanımlamaları, veri türleri, operatörler, temel giriş/çıkış işlemleri, koşul ifadeleri, döngüler, diziler, fonksiyon tanımlamaları, özel fonksiyonlar ve temel dosya işlemleri gibi programlama becerilerini kazanması planlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 1 56 56
7 Laboratuvar 1 28 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme. - Kullanılacak programlama dilleri ve platformlar hakkında bilgilendirme. Laboratuvar yok.
2 - Bilgisayar ve programlamaya giriş - Programlama dillerinin gelişimi (Makine dilleri, Alt seviye ve Yüksek Seviye diller gibi) - Farklı programlama dilleri ve yapısal özellikleri - C programlama dilinin yapısı - Temel veri tipleri - Sabit ve değişkenler - Değişken tanımlama (Tanımlama ve isimlendirme kuralları) - Veri Tiplerine göre değişken tanımlamaları - Reserved (Ayrılmış) kelimeler
3 - Değişkenlerin Faaliyet Alanları ve Ömürleri - Placeholders/Yer tutucular - Girdi/Çıktı (Çıktı formatlama) - Değişken dönüşümleri - Özel karakterler ve yer imleri (Placeholders) - Operatörler ve İşlem Öncelikleri - Hazır fonksiyonlar (Built-in functions)
4 - Karar Yapıları (If/If Else) Laboratuvar Çalışması -1 (Hafta 4) BTAE203-Hafta4-LabGuide.pdf
5 - Karar Yapıları (Switch Case) Laboratuvar Çalışması -2 (Hafta 5) BTAE203-Hafta5-LabGuide.pdf
6 - Tekrarlı Yapılar/Döngüler (For Loops) Laboratuvar Çalışması -3 (Hafta 6)
7 - Tekrarlı Yapılar/Döngüler (While – Do While Loops) Laboratuvar Çalışması -4 (Hafta 7) BTAE203-Hafta7-LabGuide.pdf
8 - Fonksiyon Kullanımı Laboratuvar Çalışması -5 (Hafta 8) BTAE203-Hafta8-LabGuide.pdf
9 ARA SINAV HAFTASI
10 - Diziler (Arrays) Laboratuvar Çalışması -6 (Hafta 10) BTAE203-Hafta10-LabGuide.pdf
11 - Diziler (Karakter dizileri) Laboratuvar Çalışması -7 (Hafta 11) BTAE203-Hafta11-LabGuide.pdf
12 - Diziler (Çok boyutlu diziler) - Arama Algoritmaları
13 - Sıralama Algoritmaları Laboratuvar Çalışması -8 (Hafta 13) BTAE203-Hafta13-LabGuide.pdf
14 - Dosya İşlemleri Laboratuvar Çalışması -9 (Hafta 14) BTAE203-Hafta14-LabGuide.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297068 Verilen bir problemin çözümü için algoritma tasarlayabilmek.
2 1297069 Giriş/çıkış kavramları, temel veri tipleri, sabit ve değişkenler, operatörler ve işlem öncelikleri, karar yapıları gibi temel programlama öğelerini bilmek.
3 1297070 Problem çözümünde farklı algoritmaların uygulanabilirliğini anlamak.
4 1297071 Arama ve sıralama algoritmalarını anlamak.
5 1297072 Fonksiyonları program yapıları içerisinde kullanabilmek.
6 1297073 Verilen bir probleme farklı programlama dilleri kullanarak çözümler üretebilmek.
7 1297074 Programlama dillerini kullanarak temel dosya işlemlerini yapabilmek.
8 1297075 Temel programlama mantığı ile farklı programlama dillerini öğrenip kullanabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 5 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 5 3 3 4 4 4 4 5
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 5 4 3 2 4 4 4 3 5
8 4 4 5 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek