Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE207 Öğretim Tasarımı 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğretim tasarımı dersi, etkili öğretim için gerekli öğretim ortamlarının nasıl tasarlanacağını içerir. Öğretim tasarımında “sistem” yaklaşımını modelini baz alarak bir öğretim tasarımı sürecinde geçilmesi gereken basamakları gösterir. Dersi alan öğrencilerin hedef belirleme, öğretim analizi, dizaynı, geliştirmesi, uygulaması ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar. Ders boyunca bu basamakların teorik kısımlarını uygulamaya geçirmek için öğrencilerin üretimde bulunmalarını gerektirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Emine ŞENDURUR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Morrison, G. R., Ross, S.M., & Kemp, J. E. (2007). Designing Effective Instruction (5th Edition). Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. -Ocak, M.A., Topal, A.D., Ağca, R.K., & Akçayır, M. (2011). Öğreitm Tasarımı: Kuramlar, Modeller ve Uygulamalar. Anı Yayıncılık: Ankara -Yelken, T.Y. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 10. baskı, Anı yayıncılık: Ankara.

Dersin İçeriği

Öğretim tasarımı modelleri ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 1
34 Okuma 1 1 1
2 Final Sınavı 1 95 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders izlencesini inceleme ve tanışma
2 Öğretim tasarımına giriş, ADDIE Model, Kemp, Morrison & Ross Modeli modeller.docx
3 İhtiyaç analizi, hedef analizi, performans analizi, Hızlı Prototiplendirme Modeli, Dick & Carey Modeli durum_analizi.docx
4 Öğrenen analizi ve ortam tiplerinin analizi, Gagne, Briggs & Wagner Modeli, Reiser & Dick Modeli https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=dad8956a-3ef1-4354-9f2f-acdb4a1f74ff
5 İş analizi, Willis & Wright Modeli, Seels & Glasgow Modeli
6 Öğretim amaçları, ASSURE Modeli, R2D2 Modeli, ARCS Modeli
7 Öğretimin tasarlanması: Sıraya koyma https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=922c174f-023e-46f7-9104-798bba3cbb86
Posner&Strike.docx
8 Öğretimin tasarlanması: Stratejiler, Öğretim mesajı tasarlama coklu_ortam.docx
9 Ara sınav
10 Öğretim materyali geliştirme https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=32e5864f-fb13-4a77-9487-55e959866d7f
11 Öğretim materyali geliştirme
12 Değerlendirme, Değerlendirme materyalleri geliştirme
13 Süreç ve sonuç değerlendirmesi
14 Genel Değerlendirme ve özet

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296155 İhtiyaç analizi yapabilmek.
2 1296156 Öğretim sistemlerinin analizini yapabilmek.
3 1296157 Ölçme değerlendirme araçları geliştirmek.
4 1296158 Öğretim materyali tasarlamak ve geliştirmek.
5 1296159 Süreç, sonuç ve doğrulayıcı değerlendirme yapabilmek.
6 1296160 Öğretim tasarımı modellerini tanımak ve kendi ihtiyaçlarına uyarlayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3
4 5
5
6 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek