Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE203 Biyoloji Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Biyoloji öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; biyoloji öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; biyoloji öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının biyoloji öğretimine yansımaları; biyoloji öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; biyoloji öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir biyoloji öğretiminin bileşenleri; biyoloji öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür Taşkın

Ön Koşul Dersleri

-Ön koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ernst Mayr. Biyoloji Budur (2014). Say Yayınları: Ankara 2- Christian Lévéque ve Jean Claude Mounolou. Biodiversity (2003). Wiley: New York 3- Sandra K. Abell ve Norman G. Lederman (ed.). Handbook of Research on Science Education (2007). Lise Biyoloji Müfredatı Geliştirilmesi: Uygulama, öğretim ve 20. yüzyıldan 21. yüzyıla değerlendirme (Reuven Lazzarowitz, 561-599). 4- Solmaz Aydın ve Ark. Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Biyoloji Öğretimi (2016). Ankara: Pegama 5- Özgür Taşkın (ed.). Fen Eğitiminde Güncel Konular (2017). Ankara: Pegama.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Ders içeriğinde öğrenme kuramları (SOT, Davranışcılık, Bilişselcilik) buna ek olarak Çoklu Zeka, Tam öğrenme kuramı, Gestaltçilerin öğrenme tanımlamalarının farklı yorumları irdelenmiştir. Yapılandırmacı olarak tanımlanan Piaget ve Vygotsky arasındaki benzerlikler ve farklıklar; Biyoloji öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; biyoloji öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; biyoloji öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının biyoloji öğretimine yansımaları; biyoloji öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; biyoloji öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir biyoloji öğretiminin bileşenleri; biyoloji öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 28 28
14 Gözlem 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve beklentiler
2 Biyoloji neden önemlidir? Bilim, toplum ve teknoloji ilişkisi.
3 Argümantasyon, Kanıta Dayalı Biyoloji öğretimi nedir?
4 Kuram, yasa, hipotez gibi temel kavramlar arasındaki ilişki.
5 Temel öğrenme kuramları (Davranışcılık) ve biyoloji de soru sorma stilleri nelerdir? Elstgeest, KWL, Bloom, Bybee, Karplus ve Bloom
6 Temel öğrenme kuramları (Davranışcılık) ve biyoloji de soru sorma stilleri nelerdir? Elstgeest, KWL, Bloom, Bybee, Karplus ve Bloom
7 Temel öğrenme kuramları (Davranışcılık) ve biyoloji de soru sorma stilleri nelerdir? Elstgeest, KWL, Bloom, Bybee, Karplus ve Bloom
8 Sosyal Öğrenme Kuramı (model- gözlem- çevre ilişkisi)
9 Yarı yıl sınavı
10 Bilişselcilik kuramı
11 Yapılandırmacılık (Piaget ve Vysgoysky arasındaki temel fark ve benzerlikler)
12 Gestalçiler, Çoklu zeka kuramı vb farklı yaklaşımların yeri
13 Tüm öğrenme kuramları ve yaklaşımlarının karşılaştırılması
14 Kanıta dayalı öğrenme, bilimsel akıl yürütmeye dayalı uygulama ve dersin çıktılarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296827 Biyolojinin önemini kavramak
2 1296832 Biyolojiyi öğretirken kullanabilecek öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi olmak
3 1296833 Farklı model ve yaklaşımları irdelemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek