Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk Eğitim Tarihi'nin önemini kavratmak ve İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nden yakın zamanlara kadar Türk Eğitim Tarihi'nde cereyan eden gelişmeleri göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Görv. Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Yahya AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014. 2) İsmail Güven, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014. 3) Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye'de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEB,İstanbul, 1995. 4) Selçuk Akşin Somel, Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): İslâmlaşma, Otokrasi ve Disiplin, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. 5) Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayûn: Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde İslâm, Devlet ve Eğitim, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. 6) İlhanTekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sistemlerinin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993. 7) Hasan Ali Koçer, . Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991. 8) Osman Kafadar, Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Ankara, Vadi Yayınları, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türk Eğitim Tarihi'nin Amacı, Konusu, Gerekliliği ve Kaynakları, İlk Türk Devletlerinde Eğitim, İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim: Karahanlılar ve Büyük Selçuklular, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi'nde Eğitim, Kuruluşundan Yıkılışına Değin Osmanlı Devleti'nde Eğitim, Cumhuriyet ve Eğitimde Yeni Bir Dönem-1923-1938 Arası Yıllar, 1938-1950 Yılları Arası Dönemde Eğitimde Yaşanan Gelişmeler, 1950-1960 ve 1960-2010 Yıllarında Arasında Eğitim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Eğitim Tarihi'nin Amacı, Konusu, Gerekliliği ve Kaynakları Türk Eğitim Tarihi 1. Ders Slaytı.pptx
2 İlk Türk Devletlerinde Eğitim İlk Türk Devletlerinde Eğitim2. hafta slayt.pptx
3 İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim: Karahanlılar ve Büyük Selçuklular İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim 3. ders slaytı.pptx
4 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi'nde Eğitim Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim slayt 4 hafta.pptx
5 Osmanlı Devleti'nde Eğitim:13. Yüzyıldan 16. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Osmanlı Devletinde Eğitim 5 hafta slayt.pptx
6 Osmanlı Devleti'nde Eğitim: İlk yenileşme Hareketleri Osmanlı Devletinde Eğitim 6 hafta slayt.pptx
7 Osmanlı Devleti'nde Eğitim: Tanzimat Dönemi Eğitim Sistemi Osmanlı Devletinde Eğitim 7 hafta.pptx
8 Osmanlı Devleti'nde Eğitim:Meşrutiyet Dönemi Eğitimi TÜRK EĞİTİM TARİHİ 8.hafta slaytı.pptx
9 Ara Sınav
10 19. ve 20. Yüzyıllarda Avrasya'daki diğer Türk Devletleri ve Topluluklarında Eğitim 19. ve 20. Yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk Devlet ve Topluluklarında Eğitim 10 hafta.docx
11 Milli Mücadele Yıllarında Eğitim Milli Mücadele Yıllarında Eğitim 11. Hafta.docx
12 Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim: Türk Eğitim Sisteminin Temelleri Yapısı Kuruluşu ve Gelişimi Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim 12 Hafta.docx
13 Başlangıcından bugüne Öğretmen Yetiştirme Süreci Başlangıcından Bugüne Öğretmen Yetiştirme Süreci 13. Hafta.docx
14 21. Yüzyılda Türk Dünyasında Eğitim, Ortak Hedefler, Dil ve Alfabe Birliği, Ortak Tarih Yazma Çalışmaları 21. Yüzyılda Türk Dünyasında Eğitimde Ortak Hedefler 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297221 İslamiyet'ten önce Türk Devletleri'nde Eğitim Konusunda Yaşanan Gelişmeleri Özetleyebilme
2 1297222 İlk Müslüman Türk Devletleri, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri'nde Eğitim Konusunda Yaşanan Gelişmeleri Açıklayabilme
3 1297223 Osmanlı Eğitim Tarihi'ndeki Başat Unsurları Yazabilme
4 1297224 Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim Bağlamında Öne Çıkan Kişi ve Kurumları Tanıyabilme
5 1297225 Başlangıcından Yakın Zamanlara Değin Türk Eğitiminin Tarihsel Gelişimini Analiz Edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 1 1 2 2 2 2 2 2 2
4 1 1 2 2 2 2 2 2 2
5 1 1 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek