Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE204 Bilişim Etiği ve Güvenliği 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders bilişim teknolojilerinde etik konusuna yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, derste bilişim etiği bilgi teknolojileriyle ilgili olarak ahlaki, yasal ve sosyal yanlarıyla ele alınmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet SOYLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Herman T. Tavani, (2007) Ethics and Technology: Ethical Issues in an Age of Information and Communication Technology, Wiley.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Etik ve bilişim teknolojilerine giriş; etik değerler ve kavramlar, etik teorilerin yapısı. Profesyonel etik ve sorumluluk. Güvenlik ve ağ etiği. Kişisellik ve internet ortamları, kişisellik ve güvenlik. Entelektüel mülkiyet ve atik değerler. Telif patent hakları koruma yöntemleri, telif hakları ve profesyonel sorumluluk ve lisans anlaşmaları. Güvenlik sorunları; hacking ve cracking. Internet be bilişim ortamlarında yargılama sorunları. Internet ve suçlular. Elektronik Ticaret. Grişimciliki yenilikçilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık ve bilişim etiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 28 28
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296165 bilişim etiğini özümseyerek açıklayabilir.
2 1296167 profesyonel hayatlarını yasalara göre düzenleyebilir.
3 1296168 profesyonel hayatlarında kişisellik ve güvenlik kurallarını uygulayabilir.
4 1296169 entelektüel mülkiyet haklarıyla ilgili davranışlarını ve karalarını değerlendirebilir.
5 1296170 Internet ve bilgi teknolojileri ile ilgili suç ve suçlara karşı tedbir alabilir.
6 1296171 Girişimcilik yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkın dalık ve bilişim etiği.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 2 1 2 1 1 1
2 1 1 3 2 1 2 1 1 1
3 1 1 3 2 1 2 1 1 1
4 1 1 3 2 1 2 1 1 1
5 1 1 3 2 1 2 1 1 1
6 1 1 3 2 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek