Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSMB401 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 4 7 10

Dersin Amacı

Alanında ve öğretim düzeyinde bizzat sınıf içinde öğretmenlik uygulamalarını katılma, belirli bir ders veya derslerin planlı bir şekilde öğretimine katılıp ve bunların sonuçlarını tartışıp değerlendirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Sena SENGİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Okul deneyimi etkinlik programı [2] MEB Milli Eğitim Mevzuatı [3] Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara [4] Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi [5] Doğan, A. ..(2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları [6] www.meb.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışlar için yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
21 Rapor Sunma 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84
14 Gözlem 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 4 4
36 Rapor 10 4 40
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Soru sorma alıştırmaları
3 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
4 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi (ödev değerlendirme)
5 Ders kitaplarından yararlanma
6 Grup çalışmaları
7 Çalışma yapraklarının hazırlanması
8 Değerlendirme ve kayıt tutma (performans değerlendirme)
9 Test Hazırlama ve analiz (bilişsel becerilerin değerlendirilmesi)
10 Öğretimde benzetimlerden yararlanma
11 Dersi planlama etkinliklerine katılma
12 Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
13 Yetiştirilemeyen çalışmaların telafi edilmesi
14 Yetiştirilemeyen çalışmaların telafi edilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
35068 1312311 Uygulama okulunda bir gün içinde yapacağı işleri planlar
70855 1312306 Planın gerektirdiği materyalleri hazırlar
70856 1312308 Planı uygulayacağı ortamın özelliklerini sayar
70862 1312312 Dersi değerlendirmek için belirtke tablosuna uygun değerlendirme materyalleri hazırlar
70863 1312310 Planda yazılı etkinlikleri sınıfta uygular
70864 1312307 Bir öğrencinin istenmeyen davranışlarını yönetme planı hazırlar
70865 1312313 Yapılmış bir planı sınıf ortamında uygular
70866 1312314 Uygulanmış bir planın eksik ve aksak yönlerini sayar
70867 1312305 Yapmış olduğu uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu hazırlar
70868 1312309 Yapmış olduğu çalışmalar için portfolyo hazırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
35068 4
70855 5
70856 5
70862 5
70863 4
70864 4
70865 4
70866 4
70867 4
70868 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek